ბაბილონელი მეძავის შესახებ


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 4 : 3 ; დაბადება 11 : 3 ; დაბადება 12 : 1 ; 3მეფეთა 17 : 3 ; 3მეფეთა 19 : 4 ; ესაია 1 : 11 ; იერემია 3 : 8 ; იერემია 51 : 6 ; დანიელი 7 : 7 ; დანიელი 8 : 11 ; დანიელი 11 : 36 ; დანიელი 12 : 11 ; ოსია 2 : 3 ; ნაუმი 3 : 14 ; მათე 4 : 8 ; მათე 15 : 8 ; მათე 27 : 2 ; იოანე 8 : 42 ; იაკობი 4 : 13 ; იაკობი 5 : 1 ; 1პეტრე 2 : 4 ; 1იოანე 1 : 9 ; რომაელთა 3 : 24 ; 1კორინთელთა 3 : 10 ; 2კორინთელთა 6 : 14 ; 1თესალონიკელთა 5 : 2 ; 2თესალონიკელთა 2 : 3 ; ებრაელთა 13 : 15 ; გამოცხადება 11 : 2 ; გამოცხადება 12 : 6 ; გამოცხადება 13 : 1 ; გამოცხადება 14 : 8 ; გამოცხადება 17 : 1 ; გამოცხადება 18 : 2 ;
2.13.15. ბაბილონელი მეძავის შესახებ

1. მთელ ბიბლიაში და ეკლესიის ისტორიაში ჩანს უფლისადმი ერთგულნი და ორგულნი დაბ. 4,3-5

2. ორგულნი, უღმერთოდ შთენილნი, მისი სიტყვის არ მომსმენნი ეს. 1,23; ინ. 8,42.43.47; იაკ. 4,13-15

3. ამაყნი, ამპარტავანნი, ღმერთთან თავის მომჩვენებელნი, მიმღებნი ღვთის ატრიბუტებისა (უცოდველობა მიუხედავად რომ. 3,22.23) დაბ. 11,4; დან. 7,8; 11,36; 2თეს. 2,3.4; გმცხ. 18,7

4. ქალი, მეძავი გმცხ. 14,8; 17,1-7.15.16.18

5. მეძავი ამქვეყნიურ ხელისუფლებთან და თვით მსწრაფველი ხელისუფლებისკენ იერ. 3,8; დან. 7,7.8; ოს. 2,7.10; მათ. 27,2; გმცხ. 17,2.3; 18,9.10

6. მხეცი - სახელმწიფოს სიმბოლო, ლომის პირი - როგორც წინა იმპერიები, ბაბილონი - წარმართობა, დათვის ფეხები - მიდია-სპარსეთის სისასტიკე, ჯიქის სხეული - ბერძნული ფილოსოფია, 10 თავი - 10 სახელმწიფო, რომლებზეც გადაიჭიმა რომის იმპერია დან. 7,7.17

7. ძალაუფლების ცენტრი - ქალაქი მდებარე 7 ბორცვზე - 7 რქა გმცხ. 17,3.9.18

8. ძალაუფლების მქომე მრავალ სამეფოზე, ხალხზე (არიელების დაცემის შემდეგ 538წ. 42 თვე = 1260წ. 1792 წ-მდე) დან. 7,25; გმცხ. 11,2.3; 13,1.5.7.8; 14,8; 17,1.2.4.15

9. ძალაუფლების რიცხვი - 666 გმცხ.13,18

10. სულიერი ბაბილონი ეს. 1,21; გმცხ.17,5.18

11. მდიდარი იაკ. 5,1-3; გმცხ. 17,3; 18,7

12. ეშმაკის სამკვიდრო ინ. 8,42.47; გმცხ. 18,2

13. უფალი არჩევს თავის წმიდებს გასაჭირის ჟამს (1260 დღეს) 3მეფ. 17.3-6.9.16; 19,4-8; მათ. 4,8-11; გმცხ. 11,2.3; 12[6].14

14. წმიდათა მკვლელი დაბ. 4,25; ეს. 1,21; დან. 7,25; 8,24.25; გმცხ. 13,7; 17,6

15. თვითრჯული, თავის ნებაზე საქმეთა დამწყები, ადამიანური კანონების შემომღები, გამკეთებელი, რაც ღმერთს არ დაუვალებია დაბ. 4,3.5; 11,[3].4; ეს. 1,22; დან. 7,25; 8,12; 11,36; მათ. 15,9; 1პეტ. 2,4-7; 1კორ. 3,10-15

16. ინდულგენციებით მოვაჭრე - მპატიებელი ღმერთის მაგიერ მიუხედავად რომ. 3,24-ისა

17. ღმერთისადმი ყოველდღიური შესაწირავის გაუქმება (508წ. შემოღებულ იქნა აღსარება მღვდლის წინაშე, რითაც დამცირდა ქრისტეს შუამდგომლობის წინაშე მისატანი მსხვერპლი - 1ინ. 1,9; ებრ. 13,15) დან. 8,11; 12,11

18. მუდმივი შესაწირავის შეწყვეტის შემდეგ გადის 1290 დღე = წელი, 508+1290=1798წ. ნაპოლეონის არმიის გენერალმა ბერტიემ აიყვანა პაპი პიუს VI დან. 12,11

19. მასთან ერთად შემცოდებელნი ვალალებენ და აღარ ფიქრობენ, რომ დაჭრილი ფეხზე წამოდგება, მაგრამ 1929წ. წარმოიშვა სახელმწიფო ვატიკანი. ბოლო ჟამს აღიდგენს თავის ძლიერებას და წავა დასასრულისკენ დან 8,23; გმცხ. 13,3; 17,12.18

20. ეს ძალაუფლება არ დაიქცევა ადამიანის ხელით დან. 8,25; ნაუმ. 3,14.15; 1თეს. 5,2-4; გმცხ. 14,8; 18,2.5.9.10

21. ღმერთი არ იღებს მის მსხვერპლს დაბ. 4,5; ეს. 1,11-16; მათ. 15,8

22. უფალი ითხოვს თავის ერთგულთაგან, გამოვიდნენ მეძავისგან დაბ. 12,1.2; ეს. 1,25.26; იერ. 51,6.45; ოს. 2,3.4; 2კორ. 6,14-18; გმცხ. 18,4