ღვთის კანონები უარყო ქვეყნიერებამ და თავისი შექმნა


საკვანძო მუხლები:

1.2.66 ღვთის კანონები უარყო ქვეყნიერებამ და თავისი შექმნა

__თემაზე წერდნენ__
***
ანგარებაზე დააფუძნა ადამიანმა მოყვასთან ურთიერთობის დიდებული წესები, ზნეობრივი ქცევის კანონები, სამართლიანობის მცნებები.
__ბლეზ პასკალი__

***
განა სასაცილო არ არის, რომ ამდენმა ხალხმა უარყო უფლისა თუ ბუნების კანონები და მის ნაცვლად საკუთარი კანონები შექმნა, რომელსაც მონურად ემორჩილება.
__ბლეზ პასკალი__

***
ადამიანებმა ღმერთი ვერ იცნეს, რადგან ვერ გაიგეს მისი. ადამიანებს ის უყვართ და მას სცნობენ, რაც ესმით და ის, რაც ესმით კერპებია - მათი შექმნილი და მათივე მსგავსი.
__შოთა ორველაშვილი__