ჯერ კიდევ დროა გადარჩენისთვის


საკვანძო მუხლები:

იოანე 9 : 4 ; ებრაელთა 3 : 15 ;
1.2.65 ჯერ კიდევ დროა გადარჩენისთვის

ინ.9,4 ებრ.3,15.16

ბიბლიის მუხლები

იოანე 9
4. ჩვენ გვმართებს, სანამდის დღეა, ვაკეთოთ ჩემი მომავლინებლის საქმე; მოდის ღამე, როცა ვეღარავინ შესძლებს კეთებას.

ებრაელთა 3
15. ვიდრე ითქმის: „დღეს, როცა მოისმენთ მის ხმას, ნუ გაიქვავებთ თქვენს გულებს, როგორც დრტვინვისას“.
16. ვინაიდან ზოგმა ისმინა და დრტვინვას მოჰყვა; მაგრამ ყველა კი არა, ვინც მოსეს მეოხებით გამოვიდა ეგვიპტიდან.

__თემაზე წერდნენ__
***
ალექსანდრე დიდს ჰქონდა ჩვეულება, ალყაშემორტყმულ ქალაქთან ანთებდა უზარმაზარ მაშხალას, რომელიც იწვოდა დღისით და ღამით, ქალაქის მაცხოვრებლებს კი უცხადებდა:
"ვიდრე ანთია ის, შეგიძლიათ ნებაყოფლობით ჩამბარდეთ და შევიწყალებ ქალაქსაც და მაცხოვრებლებსაც, ხოლო როცა ჩაქრება, ქალაქი იქნება შეუწყალებლად განადგურებული."
დღეს, ვიდრე გვესმის უფლის ხმა, ნუ გავიქვავებთ
გულს. მოვინანიოთ ღვთის წინაშე ჩვენი ცოდვები და შევუდგეთ იესო ქრისტეს.
__იაკობ ლევენი__