მოციქული პავლე


საკვანძო მუხლები:

საქმენი მოციქულთა 9 : 3 ; საქმენი მოციქულთა 11 : 25 ; საქმენი მოციქულთა 13 : 1 ; საქმენი მოციქულთა 14 : 14 ; საქმენი მოციქულთა 16 : 6 ; საქმენი მოციქულთა 20 : 22 ; საქმენი მოციქულთა 21 : 11 ; საქმენი მოციქულთა 22 : 21 ; საქმენი მოციქულთა 26 : 17 ; რომაელთა 1 : 5 ; რომაელთა 11 : 13 ; რომაელთა 12 : 3 ; რომაელთა 15 : 15 ; 1კორინთელთა 4 : 1 ; 1კორინთელთა 9 : 17 ; 1კორინთელთა 15 : 8 ; 2კორინთელთა 1 : 1 ; 2კორინთელთა 12 : 12 ; გალატელთა 1 : 1 ; გალატელთა 2 : 8 ; ეფესელთა 1 : 1 ; ეფესელთა 3 : 2 ; ეფესელთა 4 : 7 ; ფილიპელთა 1 : 1 ; კოლასელთა 1 : 6 ; 1ტიმოთე 1 : 1 ; 1ტიმოთე 2 : 7 ;
1.8.3. მოციქული პავლე

- იყო მხილველი უფლის საქ. 9,3-9

- იქნა რჩეული უფლისგან და არა კაცთაგან საქ. 9,10-20; 2კორ. 1.1; გალ. 1,1; ეფ. 1,1; 4,11
- მოციქული ღვთის მადლით 1კორ. 15,8-10
- ღვთის განგებულებით კოლ. 1,25-27
- ქრისტეს ბრძანებით რომ.1,5; 1ტიმ. 1,1

- ღვთის რჩეული ჭურჭელი საქ.9,15; 13,2

- ხელდასხმულ იქნა ქრისტეს მოწაფე ანანიასგან საქ. 9,12.17

- იყო ქრისტეს მოწაფე საქ. 9,26; 11,26

- მიენდო სახარება 1ტიმ.1,11

- მქადაგებელი საქ. 9,20.27-29

- მასწავლებელი საქ. 11,25.26; 13,1

- წარმართთა მოციქული საქ.13,46; 22,21; 26,17.18 რომ.11,13; 15,16 გალ.1,15.16 ეფ.3,8; 1ტიმ.2,7

- იქნა სული წმიდის მიერ მოციქული (წარგზავნილი) წარმართებთან არა იერუსალიმში მყოფი მოციქულების ხელდასხმით, არამედ ანტიოქიელი ქრისტეს მოწაფეებისა და წინასწარმეტყველებისგან, რაზეც წინააღმდეგობა არასოდეს გამოუხატავთ მოციქულებს საქ. 13,2-4; 14,14; 22,21

- სხვებმაც შეიცნეს მადლი, რომელიც მიეცა გალ.2,8.9

- ასევე თითოეულ ჩვენგანს ქრისტესმიერი ნიჭის ზომისაებრ მიეცა მადლი ეფ.4,7 კოლ.1,6

- ემორჩილებოდა სული წმიდას საქ. 16,6.7; 20,22; ფლპ. 1,1

- მიეცა საიდუმლო აღმშენებლობა (გამგებლობა, მმართველობა, მოღვაწება, домоправление,, домостроительство, смотрение, управление) ღვთის მადლისა რომ.12,3; 15,15; 1კორ.4,1; 9,17 ეფ.3,[2]

- ყველას ყველად ექმნა მათ სახსნელად 1კორ.9,18-22

- მისი მოციქულობის სიმძიმე, ნიშნები და ძალა საქ. 20,22; 21,11; რომ. 15,18; 2კორ. 12,12; გმცხ. 2,26; 3,21

- მადლობდა ღმერთს მსახურებისთვის და ძალისთვის 1ტიმ. 1,12

- ადიდებდა თავის მსახურებას, რადგან იცოდა მისი ფასი რომ. 11,13