კაცის სამშვინველსა და სულზე ზემოქმედებს ღვთის სიტყვა


საკვანძო მუხლები:

საქმენი მოციქულთა 2 : 37 ; 1პეტრე 1 : 23 ; 1კორინთელთა 14 : 24 ; 1თესალონიკელთა 2 : 13 ; ებრაელთა 4 : 12 ;
1.3.18. კაცის სამშვინველსა და სულზე ზემოქმედებს ღვთის სიტყვა

საქ. 2,37; 1პეტ. 1,23; 1კორ. 14,24.25; 1თეს. 2,13; ებრ.4,[12]

ბიბლიის მუხლები

საქმენი მოციქულთა 2
37. ამის გაგონებისას გულის სიღრმემდე შეიძრნენ და პეტრესა და დანარჩენ მოციქულებს უთხრეს: რა ვქნათ, კაცნო, ძმანო?

1პეტრე 1
23. როგორც ხრწნადი კი არა, არამედ უხრწნელი თესლის - ღვთის ცოცხალი და წარუვალი სიტყვის მიერ ხელახლა შობილთ.

1კორინთელთა 14
24. მაგრამ როდესაც ყველანი წინასწარმეტყველებენ და შემოვიდეს ვინმე ურწმუნო, ანდა უვიცი, ყველა მას ამხელს და განიკითხავს.
25. ასე გამჟღავნდება მისი გულის საიდუმლო, პირქვე დაემხობა, თაყვანს სცემს ღმერთს და იტყვის, რომ ჭეშმარიტად თქვენს შორისაა ღმერთი.

1თესალონიკელთა 2
13. ამიტომ ჩვენც განუწყვეტლივ მადლს ვწირავთ ღმერთს, რადგანაც მიიღეთ სიტყვა, ჩვენი წყალობით რომ ისმინეთ, და კაცთა სიტყვად კი არ აღიქვით იგი, არამედ მისი ნამდვილი სახით, ესე იგი, ღვთის სიტყვად, რომელიც კიდეც მოქმედებს თქვენში, მორწმუნენო.

ებრაელთა 4
12. რადგანაც ღვთის სიტყვა ცოცხალია, ქმედითი და ყოველგვარ ორლესულ მახვილზე უფრო ბასრი, ასე რომ, თვით სამშვინველისა და სულის, სახსართა და ძვლის ტვინის გაყოფამდე აღწევს, და განიკითხავს გულის ზრახვებსა თუ აზრებს.

__თემაზე წერდნენ__
***
რაკი სიტყვის ძალა ადამიანის სულზე ზემოქმედებით განისაზღვრება, ამიტომ, ვისაც სურს ჭეშმარიტი მჭევრმეტყველი ერქვას, ზედმიწევნით კარგად უნდა იცნობდეს ადამიანის სულს.
__პლატონი__