სიტყვა ''სული'' რაოდენობრივი მნიშვნელობით


საკვანძო მუხლები:

საქმენი მოციქულთა 2 : 41 ; საქმენი მოციქულთა 27 : 37 ; რომაელთა 13 : 1 ;
1.3.3. სიტყვა ''სული'' რაოდენობრივი მნიშვნელობით

საქ. 2,[41.43]; 27,37; რომ. 13,1

ბიბლიის მუხლები

საქმენი მოციქულთა 2
41. ვინც მიიღო მისი სიტყვა, კიდეც მოინათლა, და შეემატათ იმ დღეს სამი ათასამდე სული.
43. შიშს შეეპყრო ყოველი სული და მრავალი ნიში და სასწაული ხდებოდა მოციქულთა მიერ.

საქმენი მოციქულთა 27
37. ხოლო ხომალდზე სულ ორას სამოცდათექვსმეტი სული ვიყავით.

რომაელთა 13
1. დაე, ყოველი სული უზენაეს ხელმწიფებას დაემორჩილოს, რადგანაც არ არსებობს ხელმწიფება თუ არა ღვთისაგან; ყოველი ხელმწიფება ღვთის მიერ დადგენილია.