ზეცას შეხედვა


საკვანძო მუხლები:

იობი 35 : 5 ; ფსალმუნები 8 : 3 ; იოანე 17 : 1 ; საქმენი მოციქულთა 1 : 10 ;
1.2.50. ზეცას შეხედვა

იობ.35,5 ფს.8,3 იოან.17,1 საქ.1,10.11

ბიბლიის მუხლები

იობი 35
5. ახედე ცას და დაინახე, შეხედე ცარგვალს - ხომ შენზე მაღალია?

ფსალმუნი 8
3. როცა შენს ზეცას ვუმზერ - შენი თითების ნამოქმედარს, მთვარესა და ვარსკვლავებს, რომლებიც დააფუძნე,

იოანე 17
1. ამ ლაპარაკის შემდეგ, იესომ ცას მიაპყრო თვალები და თქვა: "მამაო, დადგა ჟამი განადიდო შენი ძე, რათა ძემ განგადიდოს შენ.

საქმეები 1
10. და ვიდრე ისინი ცას შეჰყურებდნენ, მისი ამაღლებისას, აჰა, წარუდგა მათ ორი კაცი თეთრი სამოსით,
11. რომლებმაც უთხრეს მათ: კაცნო გალილეველნო, რას დამდგარხართ და შეჰყურებთ ცას? ეს იესო, თქვენგან რომ ამაღლდა ზეცად, ისევე მოვა, რთგორც ზეცად აღმავალი იხილეთ იგი.

__თემაზე წერდნენ__
***
ცაში რისთვის იყურები? ვერა გამიგია რა:
დაგავიწყდა, რომ ღმერთია შენში, ცაში კი არა! 
__ ანგელუს სილეზიუსი __

***
ჯალათები ეცნენ და მოინდომეს მისთვის ხელების უკან შეკვრა. დედოფალმა წინააღმდეგობა გაუწია და მოითხოვა, ხელები ქრისტიანული წესის მიხედვით, წინ შეეკრათ, რათა მათი ზეცისკენ უფლის მიმართ აღმართვა შეძლებოდა.
__ ქეთევან წამებულის შესახებ __

***
ციურნი ხმები - ეგ საკვირვლები, როს მომესმიან,
მსწრაფლ მომიხმობენ, საიდამ სრბიან
და სად სცხოვრობენ და ნელს სიხარულს მიგალობებენ.
ციურნო ხმებო, ოჰ, საკვირვლებო!
მეც ქვეყნის ხმითა, ხმით ცოდვილითა,
მათ ვაძლევ ბანსა, - და მშვიდობასა, აღტაცებასა
ჰგრძნობს ჩემი გული და შევჭვრეტ ცასა
გაკვირვებული. ციურნო ხმებო, ოჰ, საკვირვლებო! 
__ ილია ჭავჭავაძე __

***
დაცვივდნენ წლები, როგორც ფოთლები...
და კენწეროზე შერჩა მხოლოდ ბოლო ფოთოლი,
ვით ბოლო წელი შენი სიცოცხლის... ამ ფოთლის ზევით
ცა არის მხოლოდ, ძირს, დაბლა - მიწა...
__ იორამ ქემერტელიძე __