შემთხვევით არაფერი ხდება - ყოველივეს ღმერთი განაგებს


საკვანძო მუხლები:

1.2.36. შემთხვევით არაფერი ხდება - ყოველივეს ღმერთი განაგებს

არაშემთხვევითი შემთხვევები
ბევრი თვლის ღვთის რწმენას ზღაპრად, ხოლო მის მიერ ნაწყალობევ საბოძვრებს - უბრალოდ წარმატებად, ცხოვრებისეულ შემთხვევითობად. გადარჩა ვინმე საშინელი ავადმყოფობისგან -- ვამბობთ: «ეს შემთხვევითობაა», მოხვდა ავარიაში და მთელი დარჩა --
«გაუმართლა». სწორ ადგილზე ფეხი გადაუბრუნდა და ჩვეულებრივ გააგრძელა გზა -- «ვის არ მოსვლია ასეთი რამ». მაგრამ ნუთუ არ დაფიქრებულხართ, რომ ეს ღმერთი გმფარველობთ სხვადასხვა უბედურებისგან? იქნებ სწორედ მისი წყალობით ხართ ჯერაც ამ ქვეყანაზე?


__თემაზე წერდნენ__
***
ნუ გაიკვირვებ რაც ხდება, რადგან არაფერი ხდება შემთხვევით, ყველაფერი მიდის ისე, როგორც უნდა მიდიოდეს.
__პლატონი__