ბიბლია სწორუპოვარია


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 1 : 1 ;
1.1.45 ბიბლია სწორუპოვარია

__თემაზე წერდნენ__
***
კაცს არ შეუძლია მარტოოდენ წმინდა გონებით შეიცნოს ჭეშმარიტება და ამიტომ აუცილებლად სჭირდება საღმრთო წერილის ავტორიტეტი.
__ნეტარი ავგუსტინე__

***
მთელ ქვეყნიურ ლიტერატურაში არ მოიძევება საუნჯე, რომელიც შეედრებოდა ბიბლიას.
__მილტონი__

***
ახალი აღთქმა არის საუკეთესო წიგნი, როგორსაც კი იცნობდა ან ეცოდინება ქვეყნიერებას.
__დიკენსი__

***
არავითარი მეცნიერება არ არის უკეთესად დამოწმებული, ვიდრე ბიბლია.
__ისააკ ნიუტონი__

***
ბიბლია გამორჩეული თავისი წარმომავლობით და უსაზღვროდ დაცილებული სხვა წიგნებისგან.
__ვ.ე.გლედსტონი__

***
ბიბლია უფრო დიდი საკვირველებაა, ვიდრე ყველა საკვირველებანი მის მიერ მოთხრობილნი.
__ფრანკლინი__