ბიბლია ძვირფასი შენაძენია


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 1 : 1 ;
1.1.16. ბიბლია ძვირფასი შენაძენია

__თემაზე წერდნენ__
***
ბიბლია უძვირფასესია ოდესმე დაბეჭდილ წიგნებს შორის.
__პატრიკ ჰენრი__

***
სამოციან წლებში დაიწყეს ათიან წლებში ხალხისთვის ჩამორთმეული ბიბლიების გაყიდვა საკმაოდ დიდ თანხებში. მე ვიყიდე ერთხელ ახალი აღთქმა მთელი კვირის ნამუშევრით.
__ვლადიმერ ლევენი__

***
ყველაზე დიდი თანხა იქნა გადახდილი სინაის კოდექსის ხელნაწერში - ბიბლიის ერთერთ ძველ მანუსკრიპტში. ეს საუნჯე ეკუთვნოდა რუს იმპერატორთა ოჯახს და გაყიდა საბჭოთა მთავრობამ 1923 წელს 510 000 დოლარად! (აღებული თანხა გაიხარჯა სასურსათო მოთხოვნილებებზე). ასევე ძვირადღირებულად თვლიან სპეციალისტები ივანე ფედოროვის პირველ ნაბეჭდ ბიბლიას და ლათინური ვულგატის იოანე გუტენბერგისეულ გამოცემას.