სიცოცხლის სუნთქვას გვანიჭებს ღმერთი


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 2 : 7 ; დაბადება 7 : 22 ; რიცხვნი 27 : 16 ; იობი 27 : 3 ; იობი 33 : 4 ; ეკლესიასტე 3 : 18 ; ეკლესიასტე 12 : 7 ; ესაია 2 : 22 ; ესაია 42 : 5 ; ესაია 57 : 16 ; ეზეკიელი 37 : 9 ; ზაქარია 12 : 1 ; საქმენი მოციქულთა 17 : 25 ; რომაელთა 9 : 20 ; 1კორინთელთა 15 : 45 ; ებრაელთა 12 : 9 ;
1.7.6. სიცოცხლის სუნთქვას გვანიჭებს ღმერთი

დაბ. 2,[7]; 7,22; რიცხ. 27,16; იობ. 27,3; 33,4; ეკლ.3,18-22; 12,7; ეს. 2,22; 42,5; 57,16; ეზეკ. 37,9; ზაქ. 12,1; საქ. 17,25; რომ. 9,20; 1კორ. 15,45; ებრ. 12,9

ბიბლიის მუხლები

დაბადება 2
7. გამოსახა უფალმა ღმერთმა ადამი (კაცი) მიწის მტვერისაგან და შთაბერა მის ნესტოებს სიცოცხლის სუნთქვა და იქცა ადამი ცოცხალ არსებად.

დაბადება 7
22 ყოველივე, რასაც კი სიცოცხლის სუნთქვა ჰქონდა ნესტოებში, ყოველივე, რაც ხმელეთზე იყო, დაიღუპა.

რიცხვთა 27
16. დაუდგინოს უფალმა, ყოველი ხორციელის სულთა ღმერთმა, კაცი ამ საზოგადოებას,

იობი 27
3. ვიდრე ვსუნთქავ და ღვთის სული მიდგას ნესტოებში,

იობი 33
4. ღვთის სულმა შემქმნა მე და ყოვლადძლიერის სუნთქვამ მომანიჭა სიცოცხლე.

ეკლესიასტე 3
18. და ვთქვი ჩემს გულში: ასე გამოცდის თურმე ღმერთი ადამის ძეთა, რათა დარწმუნდნენ, რომ თავისთავად პირუტყვები არიან მხოლოდ.
19. რადგან კაცის და პირუტყვის ხვედრი ერთია - ერთის სიკვდილი მეორისას ჰგავს და ყველას ერთი სული უდგას, კაცი პირუტყვზე ვერაფრით ვერ უპირატესობს, რადგან ყველაფერი ამაოა.
20. ყოველივე ერთ ადგილს მივა; ყველაფერი მიწისგანაა და ყველაფერი მიწად იქცევა.
21. რომელი იტყვის, რომ კაცთა სული ზევით მიილტვის, ხოლო პირუტყვის ქვევით ჩადის, ქვესკნელისკენ?
22. ვხედავ, კაცთათვის სხვა სიკეთე რომ არ ყოფილა, თუ არ იხარა თავის ნაღვაწით, რადგან ესაა მისი წილი ამ მზისქვეშეთში, ვინ დაანახვებს, რა მოხდება შემდგომად მისა? 

ეკლესიასტე 12
7. მიიქცეოდეს მტვერი მიწად, როგორც იყო და სული დაუბრუნდებოდეს ღმერთს, რომელმაც შთაბერა. 

ესაია 2
22. ბარემ გაეცალეთ ადამიანს, ნესტოებში რომ უდგას სული, რადგან რაღა ღირსება აქვს მას? 

ესაია 42
5. ასე ამბობს ღმერთი, უფალი, ცათა შემოქმედი და მათი გარდამთხმელი, მიწის გადამშლელი მისი ნაყოფებითურთ, სუნთქვის მიმნიჭებელი მის მცხოვრებთათვის და სულისა - მასზე მავალთათვის:

ესაია 57
16. რადგან საუკუნოდ არ ვიქნები დამუქრებული და სამუდამოდ არ ვიქნები განრისხებული, რადგან ჩემგნით არის სული ხორცშესხმული და სამშვინველნი მე შევქმენი.

ეზეკიელი 37
9. მითხრა: უწინასწარმეტყველე სულს, უწინასწარმეტყველე, ადამის ძევ, და უთხარი სულს, ასე ამბობს-თქო უფალი ღმერთი: ოთხივე ქარიდან მოდი, სულო, და შთაებერე ამ დახოცილებს, რათა გაცოცხლდნენ.

ზაქარია 12
1. განაჩენი, სიტყვა უფლისა ისრაელზე. ასე ამბობს უფალი; რომელმაც გადაფინა ცა და დაამყარა მიწა, რომელმაც გამოსახა ადამის სული მის წიაღში.

საქმენი მოციქულთა 17
25. და არ მოითხოვს მსახურებას კაცთა ხელით, თითქოს რაიმე სჭირდებოდეს, არამედ ყველას თვითონ ანიჭებს სიცოცხლეს, სუნთქვას და ყოველივეს.

რომაელთა 9
20. კი მაგრამ, შენ ვინა ხარ, კაცო, რომ ედავები ღმერთს? განა ნახელავი ეტყვის ხელოსანს: რატომ შემქმენი ასეო?

1კორინთელთა 15
45. ასეც სწერია: „პირველი კაცი ადამი შეიქმნა ცოცხალ მშვინვად“, უკანასკნელი ადამი კი - ცხოველმყოფელ სულად.

ებრაელთა 12
9. ეგეც არ იყოს, თუ ჩვენი ხორციელი მამები გვწვრთნიან და შიშით ვემორჩილებით მათ, განა მით უფრო მეტად არ უნდა ვემორჩილებოდეთ სულების მამას, რათა ვიცოცხლოთ?

__თემაზე წერდნენ__
***
დაბ.2,7 - რას ნიშნავს ცოცხალი არსება? - მოქმედ სულს, რომლისთვისაც სხეულის ნაწევარნი მის ნებას ჰმორჩილებენ და სულის სამოქმედო იარაღნი არიან.
__ წმ. იოანე ოქროპირი __

***
დაბ.2,7 - ადამიანი ერთადერთი ქმნილებაა, რომელსაც ღმერთმა თავისი სიცოცხლის სული შთაბერა... მისცა ხელმწიფება ყველაფერზე... შემოსა დიდებით, არგუნა სიტყვის უნარი, გონება და ღმერთის შეცნობის ნიჭი.
__ბიბლია განმარტებებით ტ.1__