ეკლესიის დალოცვა


საკვანძო მუხლები:

1პეტრე 1 : 2 ; 2პეტრე 1 : 2 ; 2იოანე 1 : 3 ; იუდა 1 : 2 ; რომაელთა 1 : 7 ; 1კორინთელთა 1 : 3 ; 1კორინთელთა 16 : 23 ; 2კორინთელთა 1 : 2 ; 2კორინთელთა 13 : 14 ; გალატელთა 1 : 3 ; გალატელთა 6 : 18 ; ეფესელთა 1 : 2 ; ეფესელთა 6 : 23 ; ფილიპელთა 1 : 2 ; ფილიპელთა 4 : 23 ; კოლასელთა 1 : 2 ; 1თესალონიკელთა 1 : 1 ; 1თესალონიკელთა 5 : 28 ; 2თესალონიკელთა 1 : 2 ; 2თესალონიკელთა 3 : 16 ; ფილიმონი 1 : 3 ; გამოცხადება 1 : დაბადება 9 :
3.18.2. ეკლესიის დალოცვა

1პეტ.1,2; 2პეტ.1,2; 2ინ.1,3 იუდ.1,2 რომ.1,[7]; 1კორ.1,3; 16,23; 2კორ.1,2; 13,14 გალ.1,3; 6,18 ეფ.1,2; 6,23.24 ფლპ.1,2; 4,23 კოლ.1,2; 1თეს.1,1; 5,28; 2თეს.1,2; 3,16.18; ფლმ.1,3.25 გმცხ.1,4; 22,21

ბიბლიის მუხლები

1პეტრე 1
2. უფლის წინასწარცოდნითა და სულის სიწმიდით მორჩილებისა და იესო ქრისტეს სისხლის პკურებისათვის რჩეულთ, - მადლი და მშვიდობა გიმრავლოთ!

2პეტრე 1
2. მადლი და მშვიდობა გიმრავლოთ ღვთისა და ჩვენი უფლის იესოს შემეცნების წყალობით.

2იოანე 1
3. მადლი, წყალობა, მშვიდობა ნუ მოგშლოდეთ მამა ღმერთისა და მისი ძის - იესო ქრისტესაგან, ჭეშმარიტებით და სიყვარულით.

იუდა 1
2. წყალობა, მშვიდობა და სიყვარული გიმრავლოთ.

რომაელთა 1
7. ყველას, ვინცა ხართ რომში, ღვთის საყვარელთ და წმიდა ხმობილთ: მადლი და მშვიდობა თქვენდა მამა ღმერთისა და უფალ იესო ქრისტესაგან.

1კორინთელთა 1
3. მადლი თქვენდა და მშვიდობა ჩვენი მამა ღმერთისა და უფალ იესო ქრისტეს მიერ.

1კორინთელთა 16
23. ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს მადლი თქვენთან.

2კორინთელთა 1
2. მადლი თქვენდა და მშვიდობა ჩვენი მამა ღმერთისა და უფალ იესო ქრისტესაგან.

2კორინთელთა 13
14. მადლი ჩვენი უფლის იესო ქრისტესი, სიყვარული ღვთისა და ზიარება სული წმიდისა ყველა თქვენგანთან. ამინ.

გალატელთა 1
3. მადლი თქვენდა და მშვიდობა ჩვენი მამა ღმერთისა და უფალ იესო ქრისტესაგან,

გალატელთა 6
18. ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს მადლი იყოს თქვენს სულთან, ძმანო. ამინ.

ეფესელთა 1
2. მადლი და მშვიდობა ჩვენი მამა ღმრთისა და უფალ იესო ქრისტესაგან.

ეფესელთა 6
23. მშვიდობა ძმებს და სიყვარული რწმენითურთ, მამა ღმერთისა და უფალ იესო ქრისტესაგან.
24. მადლი ყველას, ვისაც უცვლელი სიყვარულით უყვარს უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. ამინ.

ფილიპელთა 1
2. მადლი თქვენდა და მშვიდობა ჩვენი მამა ღმერთისა და უფალ იესო ქრისტესაგან.

ფილიპელთა 4
23. ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს მადლი ყველა თქვენგანის სულს. ამინ.

კოლოსელთა 1
2. კოლოსეში მყოფ წმიდათ და მორწმუნე ძმებს ქრისტეში: მადლი თქვენდა და მშვიდობა ჩვენი მამა ღმრთისაგან.

1თესალონიკელთა 1
1. პავლე, სილვანუსი და ტიმოთე - თესალონიკელთა ეკლესიას მამა ღმერთსა და უფალ იესო ქრისტეში: მადლი თქვენდა და მშვიდობა ჩვენი მამა ღმერთისა და უფალი იესო ქრისტესაგან.

1თესალონიკელთა 5
28. მადლი ჩვენი უფლის იესო ქრისტესი თქვენთან. ამინ.

2თესალონიკელთა 1
2. მადლი თქვენდა და მშვიდობა ჩვენი მამა ღმერთისა და უფალ იესო ქრისტესაგან.

2თესალონიკელთა 3
16. თვით მშვიდობის უფალმა მოგცეთ მშვიდობა ყველგან და ყოველთვის. უფალი იყოს ყველა თქვენგანთან.
18. ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს მადლი ყველა თქვენგანთან. ამინ.

ფილიმონი 1
3. მადლი თქვენდა და მშვიდთბა ჩვენი მამა ღმერთისა და უფალ იესო ქრისტესაგან.
25. მადლი ჩვენი უფლის იესო ქრისტესი თქვენს სულს. ამინ.

გამოცხადება 1
4. იოანე ასიის შვიდ ეკლესიას: მადლი თქვენდა და მშვიდობა მისგან, რომელიც არის, იყო და იქნება, და შვიდი სულისაგან, რომელნიც არიან მისი ტახტის წინაშე,

გამოცხადება 22
21. ჩვენი უფლის, იესო ქრისტეს მადლი ყველა თქვენგანთან. ამინ.