როგორ იწერებოდა ბიბლია


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 2 : 4 ; დაბადება 5 : 1 ; დაბადება 6 : 9 ; დაბადება 10 : 1 ; მეორე რჯული 31 : 24 ; იერემია 8 : 8 ; ეზეკიელი 4 : 1 ; ეზეკიელი 13 : 9 ; დანიელი 9 : 2 ; იაკობი 1 : 1 ; 1პეტრე 1 : 1 ; 2პეტრე 3 : 15 ; 2იოანე 1 : 12 ; 3იოანე 1 : 13 ; კოლასელთა 4 : 16 ; 1თესალონიკელთა 5 : 22 ; 1ტიმოთე 4 : 13 ; გამოცხადება 1 : 3 ; გამოცხადება 5 : 1 ;
1.1.15 როგორ იწერებოდა ბიბლია

- პ. ვიზემანის თეორიით დაბადება იქნა დაწერილი თიხის ფირფიტებზე ჩვენი მამებისგან და მოსემ შეადგინა მათგან დაბადება. თვით მოსე მიუთითებს წიგნში რა წყაროებიდან იქნა აღებული შინაარსი. მაგალითად, სიტყვებით: ′აი წარმომავლობა (მოდგმა და ა.შ. ებრ. ტოლედოტი)...′ ეს ადგილები უნდა მიუთითებდნენ ფირფიტის დასაწყისს ან ბოლოს დაბ.2,4; 5,1; 6,9; 10,1

- მოსეს წიგნები ინახებოდა აღთქმის კიდობანში რჯ.31,24-26

- წინასწარმეტყველთა სია, რომლებიც შესაძლოა იყვნენ ბიბლიის შემდგენლები ეზეკ.13,9

- დანიელი ტყვეობაში სარგებლობდა მოსეს წიგნებით, იხსენიებს იერემიას დან.9,2.6.11

- ჩასაწერად გამოიყენებოდა:
- ალიზი ეზეკ.4,1
- კალამი იერ.8,8; 3ინ.1,13
- ქაღალდი 2ინ.1,13
- ტყავის წიგნები (პერგამენტი) 2ტიმ.4,13
- ორივე მხრიდან დაწერილი გმცხ.5,1
- მელანი 2ინ.1,12

- დასაწყისში მარკოზის სახარება ჰქონდათ რომაელ მორწმუნეებს
- სირიელებს მათესი
- განსაზღვრულ ჯგუფს ლუკასი
- ეფესელებს იოანესი
- პირველი ს-ის ბოლოს ეკლესიებს გააჩნდათ ცალკე სახარებების კრებული, ცალკე მოციქულთა წერილების, ხოლო მოციქულთა საქმენი ერთვოდა როგორც მათი კომენტარები.
- რომის ეპისკოპოსი 95 წ. თავის წერილში 1კლიმენტი 47,1-3 ამბობს, რომ რომის ეკლესიას მის დროს ჰქონდა მთელი რიგი ახალი აღთქმის წიგნები.

- ავტორები მოუწოდებენ იკითხონ მათი წერილები ეკლესიებში იაკ.1,1; 1პეტ.1,1 კოლ.4,16; 1თეს.5,27; 1ტიმ.4,13 გმცხ.1,3.4.11

- პეტრე ადარებს პავლეს წერილებს სხვებისას 2პეტ.3,15.16

__თემაზე წერდნენ__
***
დაბ.2:4 დაბადება (დასაბამი) პირდაპირი მნიშვნელობით ეს სიტყვა `თაობას~, `შთამომავლობას~ ნიშნავს. დაბადების წიგნში იგი 11-ჯერ გვხვდება და ჩვეულებრივ, თხრობის ახალ სტილზე გადასვლას მიგვანიშნებს ან გენეალოგიას წარმოგვიდგენს. ეს თავი ქმნილებას სულ სხვა პერსპექტივით გვაჩვენებს. იგი უფრო ლოკალიზებულია და ადამიანზეა მიმართული.
__ბიბლია კომენტარებით 2015__