ძე იშვა ყველასთვის


საკვანძო მუხლები:

ლუკა 2 : 10 ;
1.2.21. ძე იშვა ყველასთვის

ლუკ. 2,[10].11

ბიბლიის მუხლები

ლუკა 2
10. ანგელოზმა უთხრა მათ: ნუ გეშინიათ; აჰა, მე გახარებთ დიად სიხარულს, რომლითაც იხარებს მთელი ხალხი.
11. რადგან დღეს დავითის ქალაქში დაიბადა თქვენი მაცხოვარი, რომელიც არის ქრისტე უფალი.