მოთმინება, თავშეკავება წმიდათა


საკვანძო მუხლები:

მათე 10 : 22 ; ლუკა 8 : 15 ; ლუკა 21 : 19 ; იაკობი 1 : 3 ; იაკობი 5 : 7 ; 1პეტრე 5 : 10 ; 2პეტრე 1 : 6 ; რომაელთა 5 : 3 ; რომაელთა 8 : 25 ; რომაელთა 15 : 4 ; 1კორინთელთა 4 : 11 ; 1კორინთელთა 9 : 25 ; გალატელთა 5 : 23 ; 2კორინთელთა 8 : 2 ; კოლასელთა 1 : 11 ; 1თესალონიკელთა 1 : 3 ; 2თესალონიკელთა 1 : 4 ; 2თესალონიკელთა 3 : 5 ; 1ტიმოთე 6 : 11 ; ტიტე 2 : 2 ; ებრაელთა 10 : 36 ; ებრაელთა 11 : 36 ; ებრაელთა 12 : 1 ; გამოცხადება 1 : 9 ; გამოცხადება 2 : 2 ; გამოცხადება 3 : 10 ; გამოცხადება 13 : 10 ; გამოცხადება 14 : 12 ;
3.46.4. მოთმინება, თავშეკავება წმიდათა

- თავშეკავება სულის ნაყოფია გალ.5,23

- ნაყოფი გამოგვაქვს მოთმინებით, ჭირნაცადობით ლუკ,8,15 იაკ.5,7.8; 2პეტ.1,[8]; 2კორ.8,2 ებრ.10.36; 12,1 გმცხ.2,2

- შემეცნებით ვაღწევთ თაშეკავებას, თავშეკავებით - მოთმინებას, მოთმინებით - ღვთისმოსაობას 2პეტ.1,[6]

- რწმენის გამოცდა დასაბამს აძლევს მოთმინებას იაკ.1,[3] რომ.5,[3].11

- მოთმინების საქმე სრულყოფილი უნდა იყოს იაკ.1,[4]; 1პეტ.5,10 რომ.5,4

- მრავლისმთმენნი ვიყოთ იაკ.5,7.8; 1ტიმ.6,11 ტიტ.2,2 გმცხ.13,10; 14,12

- ერთმანეთის მიმართ ნუ ვიდრტვინებთ იაკ.5,9

- მოთმინების ნიმუშად გვყავდეს წინასწარმეტყველნი, წმიდანი, იობი, უფალი იაკ.5,10.11 რომ.15,4 კოლ.1,11; 1თეს.1,3; 2თეს.1,4; 3,5 ებრ.11,36-38 გმცხ.1,9; 3,10

- მოთმინებით მოვიპოვოთ სული ჩვენი ლუკ.21,19 იაკ.1,12; 1კორ.9,25

- დათმენა იესო ქრისტეს გულისთვის მათ.10,22; 1კორ.4,11-13

- მოთმინებით მოველით მას, რასაც ვერ ვხედავთ რომ.8,25; 15,4

__თემაზე წერდნენ__

***
რისხვაც ისე დნება, როგორც თოვლი, ოღონდ მოთმინებამ გაუძლოს.
__ ოვიდიუსი __

***
ეკლიანი გზით ვარსკვლავებისაკენ.
__ ლათინური თქმა __

***
ჩემთვის აუცილებელია დავითმინო ეს მაცხოვნებელი ცვალება, რათა როგორც სასიამოვნოდან აღმოცენდა სავალალო და საწუხარი, ასევე სავალალოდან და საწუხარიდან კვლავ სასიამოვნო აღმოცენებულიყო (პირველი დაცემიდან – აკრძალულ ნაყოფთა ხილვიდან – აღმოცენდა ედემიდან განდევნა, ხრწნილება და სიკვდილს დაქვემდებარება, ხოლო უფლის ჯვარზე ვნებიდან – ჩვენი ცხოვრება).
__ წმ. გრიგოლ ღვთისმეტყველი __

***
თუკი ნამდვილად გვსურს სრულყოფილი სიყვარულით აღგვევსოს სული, ანუ ღმერთისაგან კურთხეული სიკეთეებით შეგვემოსოს იგი და, ამგვარად, ქვეყნიურ ანგელოზებად შევიქნათ, ამისათვის, პირველ ყოვლისა, ურვა და ხორციელი შეჭირვება უნდა შევიყვაროთ, ყველანაირი სიმძიმის ტვირთვა და განსაცდელთა სიხარულით დათმენა უნდა გვსურდეს, სიღარიბე და ტკივილი გვერჩიოს, ამასთან იმ რწმენით ვითმენდეთ ყოველივე ამას, რომ ეს ნამდვილად სასიკეთოა ჩვენთვის და ჩვენს მომავალ ბედნიერ სამარადისო ცხოვრებას ემსახურება.
__ წმ. სვიმონ ახალი ღვთისმეტყველი __

,***
უხრწნელი გვირგვინი, სათნოება და ხსნა ადამიანის სულისთვის არის დათმენა ყოველგვარი უბედურებისა და, ამავე დროს, ყოველივესთვის მადლობის მიძღვნა შემოქმედი ღმერთისთვის. აღვირახსნა მრისხანებისა, ენისა, გემოთმოყვარებისა და ხორციელ სიამეთა ნდომისა უდიდესი შეწევნაა სულისთვის.
__ წმ. ანტონი დიდი __

***
აღვირასხმა მრისხანებისა, ენისა, გემოთმოყვარებისა და ხოციელ სიამეთა ნდომისა უდიდესი შეწევნაა სულისთვის.
__წმ.ანტონი დიდი__

***
ყოვლის სიბრძნის საფუძველად მოთმინება დაუდვიათ.
__ ვახტანგ VI __

***
სიბრძნის ფუძე ჩაუყრია მოთმინების მომგებარსა.
__ ვახტანგ VI __

***
არ მჯერა, რომ ღვთაებრივს ეზიარება ის, ვისაც ეშინია მიწიერი ტანჯვისა.
__ ჯორდანო ბრუნო __

***
მწუხარებისა და უბედურების ატანა ჭეშმარიტი ვაჟკაცობაა.
__ ვოლტერი __

***
უბედურებას გონება და ჭკუა იტანს, ვაჟკაცობა ებრძვის, მოთმინება და რწმენა სძლევს ხოლმე.
__ მადამ დე სევინიე __

***
მეტისმეტი სიხარული და მეტისმეტი მწუხარება არ შეფერის გომიერ ადამიანს.
__ ჟან ჟაკ რუსო __

***
რა შესაბრალისნი არიან ისინი, რომელთაც მოთმენა არა აქვთ?
__ ჟან ჟაკ რუსო __

***
ვისაც მოთმინების უნარი აქვს, ყველაფერს მიაღწევს, რაც სურს.
__ ჯორჯ ვაშინგტონი __

***
ღმერთო, მომეცი მოთმინება, რათა ავიტანო ის, რისი შეცვლაც არ შემიძლია; გამბედაობა, რათა შევცვალო ის, რისი შეცვლაც შემიძლია; და გონიერება, რათა გავარჩიო პირველი მეორისგან!
__ კურტ ვონეგუტი __

***
[ყაენის ურდოში მისვლის წინ მეფე დიმიტრი თავდადებულმა]
უხმო მხლებელთ და უბრძანა: - “ფიცსა გთხოვთ და უნდა მომცეთ:
თუ უკადრისი მაკადრონ, თქვენ არავინ ხმა არ გასცეთ.
თავს დაიხოცთ, ვერას უზამთ, ჯარია მოზღვავებული!
თქვენს სიკვდილსაც არ იკმარებს, თქვენგნით გაბოროტებული, -
წავა და ხალხს ამოგვიჟლეტს, აგვიოხრებს ქვეყანასა . . .
ნუთუ მთელს ხალხს ანაცვალებთ ვაჟკაცთა თაკილობასა?!
ღმერთს აცადეთ . . . დეე იქმნას, რაც ჩემს თავზე განგებულა!
საცა არც სჯობს, გაცლა სჯობსო, ბრძენთაგანა ასე თქმულა.”
__ ილია ჭავჭავაძე __

***
[ქრისტიანთა წამების შემსწრეთა საუბარი]
_ ისინი თავს იცავენ.
_ როგორ?
_ მოთმინებით.... ისინი ისე კვდებიან, თითქოს დამნაშავეები ისინი არიან, ვინც მათ სიკვდილს უსჯის.
__ ჰენრიკ სენკევიჩი __

***
მოთმინება უნდა მოიკრიბო, რათა მოთმინება ისწავლო.
__ სტანისლავ ეჟი ლეცი __

***
ისევ მოთმინება ვიპოვე და მოლოდინს შევუდექი.
__ მიხეილ ჯავახიშვილი __

***
ერთმა მისიონერმა ინდოეთში მონათლა ჯარისკაცი, რომელიც იყო ტანმსხვილი და ძლიერი. მისი ეშინოდა ყველა თანატოლს.მოქცევის შემდეგ ეს "ლომი" გადაიქცა "ბატკნად". რამდენიმე თვის შემდეგ სადილობისას, ერთმა ჯარისკაცმა დაცინვა დაუწყო:
"მე ეხლა გავიგებ ჭეშმარიტი ქრისტიანი ხარ თუ არა!"
აიღო და ჩამოასხა მკერდზე ცხელი სუპი. ოთახში მყოფებს სუნთქვა შეეკრათ, მოელოდნენ მრისხანე აფეთქებას, მაგრამ ჯარისკაცმამშვიდად გადაიღეღა მკერდი და მოიწმინდა დამწვარი ადგილი. შემდეგ მიუბრუნდა და მშვიდად უთხრა:
"ამას მოველოდი კიდეც, თუ ვარ ქრისტიანი, კიდეც უნდა მდევნიდნენ. უფალმა მოითმინა და მეც მინდა ვიყო მისი მსგავსი."
მისი თანატოლები დამარცხდნენ მისი თავმდაბლობით და იმით, რომ მან საქმით დაუმტკიცა მათ თავისი რწმენა.
__ იაკობ ლევენი __