აკურთხებს ღმერთი

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 1 : 22 ; დაბადება 2 : 3 ; დაბადება 5 : 2 ; დაბადება 9 : 1 ; დაბადება 12 : 2 ; დაბადება 14 : 19 ; დაბადება 17 : 16 ; დაბადება 22 : 17 ; დაბადება 24 : 1 ; დაბადება 25 : 11 ; დაბადება 26 : 3 ; დაბადება 28 : 3 ; დაბადება 30 : 27 ; დაბადება 35 : 9 ; დაბადება 32 : 26 ; დაბადება 48 : 3 ; გამოსვლა 20 : 11 ; გამოსვლა 23 : 25 ; ლევიანნი 25 : 21 ; რიცხვნი 6 : 24 ; მეორე რჯული 12 : 7 ; მეორე რჯული 14 : 24 ; მეორე რჯული 15 : 4 ; მეორე რჯული 16 : 10 ; მეორე რჯული 23 : 5 ; მეორე რჯული 24 : 19 ; მეორე რჯული 26 : 15 ; მეორე რჯული 28 : 8 ; მეორე რჯული 30 : 16 ; მეორე რჯული 33 : 11 ; იესო ნავეს ძე 17 : 14 ; მსაჯულნი 13 : 24 ; რუთი 2 : 4 ; რუთი 3 : 10 ; 1მეფეთა 15 : 13 ; 1მეფეთა 23 : 21 ; 2მეფეთა 2 : 5 ; 2მეფეთა 6 : 11 ; 2მეფეთა 7 : 29 ; 1ნეშტთა 4 : 10 ; 1ნეშტთა 13 : 14 ; 1ნეშტთა 17 : 27 ; 1ნეშტთა 26 : 5 ; ნეემია 13 : 2 ; იობი 1 : 10 ; იობი 42 : 12 ; ფსალმუნები 2 : 6 ; ფსალმუნები 3 : 8 ; ფსალმუნები 5 : 12 ; ფსალმუნები 20 : 4 ; ფსალმუნები 23 : 5 ; ფსალმუნები 27 : 9 ; ფსალმუნები 28 : 11 ; ფსალმუნები 36 : 22 ; ფსალმუნები 44 : 3 ; ფსალმუნები 64 : 11 ; ფსალმუნები 66 : 2 ; ფსალმუნები 71 : 17 ; ფსალმუნები 106 : 38 ; ფსალმუნები 108 : 28 ; ფსალმუნები 113 : 20 ; ფსალმუნები 127 : 5 ; ფსალმუნები 131 : 15 ; ფსალმუნები 132 : 3 ; ფსალმუნები 133 : 3 ; ფსალმუნები 147 : 2 ; იგავნი 3 : 33 ; იგავნი 10 : 22 ; ესაია 19 : 25 ; ესაია 44 : 1 ; ესაია 51 : 1 ; ესაია 61 : 8 ; ესაია 65 : 14 ; იერემია 3 : 24 ; იერემია 31 : 21 ; ეზეკიელი 34 : 26 ; ანგია 2 : 19 ; მალაქია 3 : 10 ; მათე 26 : 26 ; მარკოზი 6 : 41 ; მარკოზი 8 : 7 ; მარკოხი 14 : 22 ; ლუკა 9 : 16 ;