ნეტარებანი - მართალთა სიხარული და ბედნიერება


საკვანძო მუხლები:

გამოსვლა 34 : 7 ; მეორე რჯული 33 : 29 ; 3მეფეთა 10 : 8 ; 2ნეშტთა 9 : 7 ; იობი 5 : 17 ; იობი 36 : 11 ; ფსალმუნები 1 : 1 ; ფსალმუნები 2 : 12 ; ფსალმუნები 15 : 11 ; ფსალმუნები 23 : 4 ; ფსალმუნები 31 : 1 ; ფსალმუნები 32 : 12 ; ფსალმუნები 33 : 14 ; ფსალმუნები 36 : 11 ; ფსალმუნები 39 : 1 ; ფსალმუნები 40 : 1 ; ფსალმუნები 48 : 9 ; ფსალმუნები 64 : 4 ; ფსალმუნები 72 : 1 ; ფსალმუნები 88 : 15 ; ფსალმუნები 93 : 12 ; ფსალმუნები 105 : 3 ; ფსალმუნები 110 : 2 ; ფსალმუნები 111 : 1 ; ფსალმუნები 118 : 1 ; ფსალმუნები 126 : 5 ; ფსალმუნები 127 : 1 ; ფსალმუნები 143 : 15 ; ფსალმუნები 145 : 5 ; იგავნი 3 : 13 ; იგავნი 8 : 34 ; იგავნი 14 : 21 ; იგავნი 16 : 20 ; იგავნი 28 : 14 ; იგავნი 29 : 18 ; ესაია 3 : 10 ; ესაია 30 : 18 ; ესაია 55 : 1 ; ესაია 56 : 2 ; ესაია 57 : 18 ; ესაია 58 : 2 ; ესაია 61 : 1 ; იერემია 31 : 13 ; დანიელი 12 : 12 ; მათე 5 : 3 ; მათე 6 : 34 ; მათე 11 : 6 ; მათე 13 : 16 ; მათე 16 : 17 ; მათე 24 : 46 ; ლუკა 1 : 45 ; ლუკა 6 : 20 ; ლუკა 7 : 23 ; ლუკა 10 : 23 ; ლუკა 11 : 27 ; ლუკა 12 : 37 ; ლუკა 14 : 14 ; ლუკა 23 : 29 ; იოანე 13 : 17 ; იოანე 15 : 18 ; იოანე 20 : 29 ; საქმენი მოციქულთა 20 : 35 ; საქმენი მოციქულთა 26 : 2 ; იაკობი 1 : 12 ; იაკობი 3 : 17 ; იაკობი 5 : 11 ; 1პეტრე 3 : 14 ; 1პეტრე 4 : 14 ; 1იოანე 3 : 2 ; რომაელთა 4 : 6 ; რომაელთა 12 : 18 ; რომაელთა 14 : 19 ; 1კორინთელთა 7 : 40 ; გალატელთა 4 : ტიტე 2 : 13 ; გამოცხადება 1 : 3 ; გამოცხადება 7 : 17 ; გამოცხადება 14 : 13 ; გამოცხადება 16 : 15 ; გამოცხადება 19 : 9 ; გამოცხადება 20 : გამოცხადება 21 : 4 ; დაბადება 9 :