ცათა სასუფეველი ძალისხმევით აიღება

საკვანძო მუხლები:

მათე 4 : 17 ; მათე 5 : 3 ; მათე 7 : 13 ; მათე 8 : 12 ; მათე 11 : 12 ; მათე 12 : 28 ; მათე 13 : 44 ; მათე 18 : 4 ; მათე 19 : 14 ; მათე 20 : 26 ; მათე 21 : 31 ; მათე 23 : 13 ; მათე 25 : 34 ; მარკოზი 1 : 15 ; მარკოზი 9 : 35 ; მარკოზი 10 : 14 ; ლუკა 6 : 20 ; ლუკა 9 : 2 ; ლუკა 12 : 32 ; ლუკა 13 : 24 ; ლუკა 16 : 16 ; ლუკა 17 : 20 ; ლუკა 18 : 17 ; იოანე 3 : 3 ; იოანე 18 : 36 ; საქმენი მოციქულთა 14 : 22 ; იაკობი 2 : 5 ; იაკობი 5 : 1 ;
2.14.4. ცათა სასუფეველი ძალისხმევით აიღება

მათ.11,[12],, ლუკ.16,[16]; 1კორ.4,20

ცათა სასუფეველს ძალით მიიტაცებენ:
- მონანიე მათ.4,17 მარ.1,15
- სულით ღარიბი, გლახაკი მათ.5,3 ლუკ.6,20 იაკ.2,5
- მგლოვიარე მათ.5,4
- თვინიერი მათ.5,5
- სიმართლის მოქმედი მათ.5,6.10 რომ.14,17
- მოწყალე, უპოვართა გამკითხავი მათ.5,7; 25,34.35
- გულით წმიდა მათ.5,8
- მშვიდობისმყოფელი მათ.5,9 რომ.14,17
- განსაცდელის დამთმენი და ღმერთზე მინდობილი მათ.5,11.12 ლუკ.6,22.23 ინ.18,36 საქ.14,22; 2თეს.1,5 გმცხ.1,9
- ზეციერი მამის ნების აღმსრულებელი მათ.5,19; 7,21; 21,31
- ვიწრო კარით შემსვლელი მათ.7,13.14 ლუკ.13,24
- ყოველივეს მიმტოვებელი ცათა სასუფევლის გულისთვის მათ.8,21.22
- ღვთის სულის ძალით ეშმაკების მდევნელი მათ.12,28
- ბავშვივით თავის დამდაბლებელი მათ.11,11; 18,4; 19,14 მარ.10,14 ლუკ.18,17
- საუნჯის მყიდველი მთელი თავისი საბადებლის სანაცვლოდ მათ13,44-46
- ყველას მსახური მათ.20,26-28 მარ.9,35
- მარჯვნივ მდგომელი მათ.25,34
- მცირეთა შემწყნარებელი მარ.9,37 ლუკ.9,48
- სასუფევლის მქადაგებელი ლუკ.9,2
- ღვთის ერთგული მცირე სამწყსოდან ლუკ.12,32
- ცათა სასუფევლის საკუთარ თავში მომძიებელი ლუკ.17,20.21
- წყლისა და სულისგან ხელახლა შობილი ინ.3,3.5
- მოწოდებისა და რჩეულობის განმტკიცებელი 2პეტ.1,10.11
- სიბნელის ხელმწიფებისგან დახსნილი კოლ.1,13
- ღვთის ღირსად მოსიარულე 1თეს.2,17
- ღვთის მსახური სათნოდ, მოწიწებითა და მოშიშებით ებრ.12,28

ძალისხმევას არ ავლენენ:
- ვისი სიმართლეც არ აღემატება მწიგნობართა და ფარისეველთა სიმართლეს მათ.5,20
- შემცოდე სასუფევლის შვილი მათ.8,12
- მდიდარი მათ.19,24 მარ.10,23-25 იაკ.5,1
- ცათა სამეფოს დამკეტავი ადამიანთა წინაშე, არც თვითონ რომ შედის და არც სხვებს უშვებს მათ.23,13
- არ შემნანებელი ლუკ.16,29-31
- უკეთური 1კორ.6,9.10 გალ.5,19-21 ეფ.5,5
- ვინც ხორცითა და სისხლით ცდილობს სასუფევლის დამკვიდრებას 1კორ.15,50

__თემაზე წერდნენ__
***
ცათა სასუფეველი მსურველთათვისაა და არა ძალდატანებულთათვის. 
__წმ.ბასილი დიდი__

***
ღმერთი მხოლოდ ძლიერთათვის ცდილობს და მხოლოდ მათთვის ზრუნავს
__მიხეილ ჯავახიშვილი__