ჩვენი საქმე არ არის, ვიცოდეთ უფლის მეორედ მოსვლის დრო

საკვანძო მუხლები:

მათე 24 : 36 ; მარკოზი 13 : 32 ;
2.11.12. ჩვენი საქმე არ არის, ვიცოდეთ უფლის მეორედ მოსვლის დრო 

მათ.24,36 მარ.13,32; საქ.1,[7],, 1თეს.5,1.2

ბინლიის მუხლები

მათე 24
36. მაგრამ ის დღე და ის საათი არავინ იცის: არც ციურმა ანგელოზებმა, არამედ მხოლოდ მამამ.

მარკოზი 13
32. მაგრამ იმ დღისა და იმ საათისა არავინ არაფერი იცის, არც ანგელოზებმა ცაში, არც ძემ, არამედ მხოლოდ მამამ.

საქმენი მოციქულთა 1
7. და უთხრა მათ: თქვენი საქმე არ არის დროთა და ვადათა ცოდნა, თავისი ხელმწიფებით რომ დაადგინა მამამ.

1თესალონიკელთა 5
1. ხოლო დროთა და ჟამთათვის, ძმანო, არ გჭირდებათ რამეს მოწერა.
2. რადგან თქვენ თვითონაც მშვენივრად იცით, რომ დღე უფლისა მოვა, როგორც მპარავი ღამით.