მოდით მაშვრალნი და ტვირთმძიმენი


საკვანძო მუხლები:

მათე 11 : 28 ;
1.2.32 მოდით მაშვრალნი და ტვირთმძიმენი

მათ. 11,[28]-30

ბიბლიის მუხლები

მათე 11
28. მოდით ჩემთან ყოველი მაშვრალნი და ტვირთმძიმენი, და მე მოგიფონებთ თქვენ.
29. დაიდგით ქედზე ჩემი უღელი და ისწავლეთ ჩემგან, ვინაიდან მშვიდი ვარ და გულით მდაბალი, და მოიპოვებთ სულის სიმშვიდეს.
30. ვინაიდან უღელი ჩემი ამოა, და ტვირთი ჩემი - მსუბუქი.