რჯული და წინასწარმეტყველნი ეწოდება ძველ აღთქმას ახალ აღთქმაში


საკვანძო მუხლები:

მათე 7 : 12 ; მათე 22 : 40 ; ლუკა 16 : 16 ; ლუკა 24 : 44 ; იოანე 15 : 25 ; რომაელთა 3 : 19 ;
1.1.42 რჯული და წინასწარმეტყველნი ეწოდება ძველ აღთქმას ახალ აღთქმაში

მათ.7,[12]; 22,[40] ლუკ.16,16; 24,44 ინ.15.25 რომ.3,19-21

ბიბლიის მუხლები

მათე 7
12. როგორც თქვენ გსურთ გექცეოდნენ კაცნი, თქვენც ასევე მოექეცით მათ, ვინაიდან ესაა რჯული და წინასწარმეტყველნი.

მათე 22
40. ამ ორ მცნებაზეა დამოკიდებული მთელი რჯული და წინასწარმეტყველნი

ლუკა 16
16. რჯული და წინასწარმეტყველნი - იოანემდე; ხოლო მას მერე ღმრთის სასუფეველი იხარება და ყველანი ძალით შედიან მასში.

ლუკა 24
44. და უთხრა მათ: აი, სიტყვები, რომელთაც ჯერ კიდევ თქვენთან მყოფი გეუბნებოდით: რომ უნდა აღსრულდეს ყველაფერი, რაც დაწერილია ჩემზე მოსეს რჯულში, წინასწარმეტყველთა მიერ და ფსალმუნებში.

იოანე 15
25. რათა აღსრულდეს მათ რჯულში დაწერილი სიტყვა: მომიძულეს მე უმიზეზოდ.

რომაელთა 3
19. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ რასაც რჯული ამბობს, რჯულის ქვეშევრდომთათვის ამბობს, რათა შეიკრას ყოველი პირი და მთელი ქვეყანა დაექვემდებაროს ღმერთის სამართალს.
20. ვინაიდან რჯულის საქმით ვერცერთი ხორციელი ვერ გამართლდება მის წინაშე, რადგანაც რჯულით შეიცნობა ცოდვა.
21. ახლა კი, გარდა რჯულისა, გამოჩნდა ღვთის სიმართლე, რასაც მოწმობენ წინასწარმეტყველნი და რჯული,