მეფე ასა


საკვანძო მუხლები:

3მეფეთა 15 : 8 ; 3მეფეთა 16 : 2ნეშტთა 14 : 1 ; 2ნეშტთა 15 : 1 ; მათე 1 : 7 ;
1.8.76 მეფე ასა

(ექიმი)

- იუდეის მესამე მეფე 3მფ.15,8-10

- 10 წელი მშვიდობიანად მართავდა 2ნეშ.14,1

- მოშალა კერპთაყვანისმცემლობა 2ნეშ.14,2-5

- დედაც კი მოაშორა დედოფლობას კერპის გამო 3მფ.15,13

- განამტკიცა იუდეა 2ნეშ.14,6-8

- დაამარცხა ეთიოპიელები 2ნეშ.14,9-15

- ხელმძღვანელობდა სახალხო აღორძინებას 2ნეშ.15,1-15

- დაიქირავა ბენჰადადი ბყაშას წინააღმდეგ 2ნეშ.16,1-6

- განურისხდა მისანს 2ნეშ.16,7-10

- დაავადებული მიმართავს ექიმს და არა უფალს 2ნეშ.16,12

- იესო ქრისტეს წინაპარი მათ.1,7