ბიბლიური არქეოლოგია


საკვანძო მუხლები:

გამოსვლა 14 : 28 ; ფსალმუნები 84 : 12 ; ლუკა 19 : 40 ;
1.1.18. ბიბლიური არქეოლოგია

(ძველი ისტორიული ძეგლების შემსწავლელი მეცნიერება)

ბიბლიაში არქეოლოგიაზე გადაკვრითაა საუბარი:
- ჭეშმარიტება აღმოცენდება მიწიდან ფს.84,12
- ქვები იღაღადებენ ლუკ.19,40

ბიბლიის მუხლები

გამოსვლა 14
28. მიიქცა წყალი და დაფარა ეტლები, მხედრები და ფარაონის მთელი ლაშქარი, ზღვაში რომ შეჰყვნენ მათ; ერთიც არ გადარჩენილა.

ფსალმუნი 84
12. ჭეშმარიტება დედამიწიდან აღმოცენდება და სიმართლე ზეციდან
გადმოიხედავს.

ლუკა 19
40. ხოლო იესომ მიუგო: გეუბნებით: ესენი რომ დადუმდნენ, ქვები დაიწყებენ ღაღადს.

----------------------------------------
სურათზე ეგვიპტური ეტლის ნაშთები მეწამულ ზღვაში გამ.14,28