არამეული ენა ბიბლიაში


საკვანძო მუხლები:

4მეფეთა 18 : 26 ; ეზრა 4 : 7 ; ეზრა 6 : 18 ; ეზრა 7 : 12 ; დანიელი 2 : 4 ; დანიელი 7 : 28 ; მათე 27 : 46 ; მარკოზი 5 : 41 ; მარკოზი 7 : 34 ; იოანე 19 : 20 ;
1.1.55 არამეული ენა ბიბლიაში

(სემიტური ენა)

არამეულად ლაპარაკობდნენ:
- არამელები (სირიელები) 4მფ.18,26
- ებრაელები ტყვეობის შემდეგ ეზრ.4,7 დან.2,4

არამეულადაა დაწერილი ბიბლიის ორი წიგნის ნაწილები ეზრ.4,8 - 6,18; 7,12-26 დან.2,4 - 7,28

არამეულადაა სიტყვები და ფრაზები მათ.27,46 მარ.5,41; 7,34

წოდებულია „ებრაულად“ ინ.19,20