საკვანძო მუხლები:

1მეფეთა 1 : 1 ; 1მეფეთა 2 : 1 ; ლუკა 1 : 46 ;
1.8.75 ხანა

(კეთილი)

- ელკანას საყვარელი ცოლი 1მფ.1,5

- უშვილო 1მფ.1,5.6

- ითმენდა წყენას ქმრის მეორე ცოლისგან, ფენინასგან 1მფ.1,6.7

- უსამართლო ბრალდება ელისგან 1მფ.1,14

- წინასწარმეტყველ სამუელის დედა 1მფ.1,1 - 2,21

- მლოცველი 1მფ.1,10

- ყურადღებიანი შვილის მიმართ 1მფ.1,22

- აღასრულა დადებული აღთქმა 1მფ.1,11-28

- განადიდა ღმერთი 1მფ.2,1-10

- მისი სადიდებელი მსგავსია მარიამის სადიდებლისა ლუკ.1,46-54

- იწინასწარმეტყველა მესიის მოსვლა 1მფ.2,10