საკვანძო მუხლები:

ფსალმუნები 44 : 9 ; იგავნი 7 : 17 ; ქებათა-ქება 4 : 14 ; იოანე 19 : 39 ;
1.1.54 ალოე Алой, алоэ

სურნელოვანი მცენარე

- საძინებელში სურნელის მოსაფენად იგავ.7,17

- შედარებულია სატრფოს სურნელი ქებ.4,14

- ნაზავი გარდაცვლილის ბალზამირებისთვის ინ.19,39

- გადატანითი მნიშვნელობით სასძლო - ეკლესია ფს.44,9

ბიბლიის მუხლები

ფსალმუნი 44
9. მთელი შენი სამოსი - ვითარცა ზმირინი, ალოე და კასია; სპილოს ძვლის დარბაზებიდან გაგამხიარულებენ შენ.

იგავნი 7
17. მური ვაპკურე ჩემს საწოლს, ალოე და დარიჩინი,

ქებათა ქება 4
14. ნარდით და ზაფრანით, ლერწმით და კინამოთი, ყოველგვარი გუნდრუკის ხითურთ, მურრით და ალოეთი, ყოველგვარი რჩეული სურნელებით.

იოანე 19
39. მოვიდა ნიკოდემეც (ერთხელ ღამით რომ მივიდა იესოსთან) და მოიტანა სმირნისა და ალოეს ნაზავი, ასიოდ ლიტრა.