აგარი


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 16 : 1 ; დაბადება 21 : 14 ; 1ნეშტთა 5 : 10 ; 1ნეშტთა 27 : 31 ;
1.9.20 აგარი (ჰაგარი, Агарь)

(გაქცევა)

- სარას ეგვიპტელი მხევალი დაბ.16,1
- გაქცევა სარასგან დაბ.16,5-8
- დაბრნდა და შობა ისმაელი დაბ.16,3-16
- აბრაამა გაშვა იგი დაბ.21,14
- მოციქულმა პავლემ დაწერა მასზე გალ.4,22-26

აგარიანები (აგარელები)
- აგარის შთამომავლები 1ნეშ.5,10-22
- მონობაში არიან გალ.4,23.24
- იაზიზ აგარელი დავითის ქონების ერთერთი მოურავი იყო 1ნეშ.27,31