მყარის შესახებ

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 1 : 6 ; იობი 26 : 7 ; იობი 37 : 18 ; ფსალმუნები 18 : 2 ; ფსალმუნები 23 : 1 ; ფსალმუნები 103 : 2 ; ფსალმუნები 135 : 6 ; ფსალმუნები 148 : 4 ; ფსალმუნები 150 : 1 ; იგავნი 8 : 28 ;
2.1.7. მყარის შესახებ

- წყალთა შორის მყარი გააჩინა ღმერთმა დაბ.1,[6-8]; 2პეტ.3,5
- გაჰყო წყალი ცის მყარს ქვემოთ და ცის მყარს ზემოთ დაბ.1,[7.8] იობ.26,7.8 ფს.148,4
- მნათობები ცის მყარზე მოძრაობენ დაბ.1,15
- ცის მყარზე ფრინველები ფრენენ დაბ.1,20
- შემოავლო წრე წყლის ზედაპირს ნათლისა და ბნელის საზღვრამდე იობ.26,10
- ცის მყარი სარკესავითაა ჩამოსხმული იობ.37,18
- ადიდეთ იგი წყლებო, რომელნიც ცათა მაღლა ხართ ფს.18,2; 148,4; 150,1
- დააფუძნა სამყარო ფს.23,1.2; 135,6 იგ.8,28 იერ.10,12; 51,15
- განგიფენია ცა ფარდასავით ფს.103,2 ზაქ.12,1
- ცათა შემქმნელი გონიერებით ფს.135,5
- უზენაესი სიდიადეა მოწმენდილი ცამყარი ზირ.43,1