აბაკუმი


საკვანძო მუხლები:

აბაკუმი 1 : 2 ; აბაკუმი 2 : 1 ; აბაკუმი 3 : 1 ;
1.8.72 აბაკუმი

(მოხვევა, ჩახუტება)

ერთერთი მცირე წინასწარმეტყველი

მისი ჩივილები:
- ღმერთის დუმილზე აბაკ.1,2-4
- ღმერთის პასუხი აბაკ.1,5-11
- ქალდეველთა სისასტიკეზე აბაკ.1,12-17
- ღმერთის პასუხი აბაკ.2,1-20

მისი ლოცვა, ღვთის განდიდება აბაკ.3,1-9