სამების შესახებ (კომენტარები)

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 1 : 3 ; დაბადება 2 : 24 ; დაბადება 3 : 22 ; დაბადება 6 : 3 ; დაბადება 11 : 7 ; გამოსვლა 19 : 5 ; გამოსვლა 20 : 3 ; მეორე რჯული 4 : 35 ; მეორე რჯული 6 : 4 ; ნეემია 9 : 6 ; ფსალმუნები 2 : 7 ; ფსალმუნები 32 : 6 ;
2.2.17.__

 ც9 11-63 13-29,95 18-10,71,76,79 19-8,15

1. ღმერთი ერთია. რჯ.6,4-ში ერთადერთი კი არაა (ანუ არა ერთ სახეში არსებული), არამედ ერთიანი (მაგალითად დაბ.1,5 ''იყო საღამო და იყო დილა - [ერთი დღე].'' დაბ.2,24 ''იქნებიან ერთხორც.'') გამ.20,3 რჯ.4,35; 6,[4] ეს.42,8; 43,10.11; 44,6; 45,5 იერ.10,11 მათ.27,46 მარ.12,29 ინ.1,18; 10,30; 14,9; 17,3.21-23; 1კორ.8,4-6; 15,28 ეფ.4,5.6 კოლ.2,9; 1ტიმ.1,17; 2,5

2. მამა, ძე და სულიწმიდა ერთია. ღმერთი არის არა 1+1+1=3 არამედ 1><1><1=1. ეს ერთადერთი შემთხვევაა, როდესაც 3=1 და 1=3. ასევე ''თქვა''=''თქვეს'' დაბ.1,3.26; 3,22; 6,3; 11,7; 18,1-3 ფს.2,7; 109,1.3 ზაქ.12,10 მათ.3,16.17; 12,30-32; 28,19 ლუკ.3,21.22 ინ.14,16.17.26; 15,26; 16,7.13-15 საქ.20,23.24; 1პეტ.1,2; 1ინ.3,23.24; 5,7 იუდ.20.21 რომ.14,17.18; 15,13-17.30; 1კორ.6,11; 12,4-6; 2კორ.1,21.22; 3,4-6; 6,16; 13,13 გალ.2,21; 3,1.2; 4,4-6 ეფ.2,18; 3,11-17; 4,3-6; 5,18-20 ფლპ.2,1 კოლ.1,6-8; 1თეს.1,5; 4,2.8; 5,18.19 ტიტ.3,4-6 ებრ.9,14

3. სამება - ჩვენი შემოქმედი დაბ.1,1-3 ფს.32,6; 103,30 ეს.44,24 იერ.10,10.11 მალ.2,10 ინ.1,3; 1კორ.8,6 კოლ.1,15-19 ებრ.1,2.10 გმცხ.3,14

4. სამება - სიცოცხლის მომნიჭებელი დაბ.1,11.20.24.26 იერ.17,13 ინ.1,4; 3,16.36; 4,14; 5,21.24; 6,35; 7,37; 8,12; 11,25; 17,3; 1ინ.5,13 რომ.8,10; 2კორ.5,15 გმცხ.21,6

5. სამება - ყველგანმყოფი ფს.138,7 იერ.23,24 მათ.28,20

6. თითოეულ იპოსტასს გააჩნია საკუთარი ნება, რაც მიანიშნებს პიროვნებაზე მათ.8,3; 1კორ.12,11 ეფ.1,5

7. სამება - ჩვენი განმამტკიცებელი ფს.137,3 რომ.8,26 ფლპ.4,13

8. იესო ქრისტემ და სულიწმიდამ იციან ყოველივე მათ.11,27 ინ.21,17; 1კორ.2,10

9. იესო ქრისტე და სულიწმიდა აკეთებენ ყველფერს, როგორც ღმერთი ფს.95,13 ეს.35,4; 43,25 მათ.8,23-27; 11,28 მარ.1,12; 2,5.7; 4,41 ინ.6,5.6; 7,37; 14,13.14 საქ.20,28; 1ინ.2,2 კოლ.2,9

10. ძე კაცისა - იესო ქრისტეს ადამიანური ბუნება მათ.4,2; 8,24 მარ.13,32 ლუკ.2,21.40.52; 4,2; 19,10; 22,41-44; 24,39-43 ინ.4,6.7; 5,30-36; 8,16-18.28; 19,28-42; 20,27-29 საქ.10,41; 1კორ.15,17.28 გალ.4,4 ფლპ.2,5-10 ებრ.2,14-18

11. ძე ღვთისა - ღმერთი გამ.19,5 ეს.7,14; 8,13-15; 9,5(6 რუს); 35,4-6; 42,8; 43,11.13; 44,6; 45,21.22; 46,5 იერ.10,10.11 დან.3,24.25 ოს.13,14 იოვ.2,32 მიქ.5,1.2 მათ.1,23; 28,17.18 ინ.1,1-3.9-12.14.18; 3,16; 4,42; 5,17.18.22.23; 8,18.29.38.58.59; 9,38; 10,18.28-33; 14,14; 15,1; 16,30; 17,21; 19,7; 20,28.29.31; 21,17 საქ.3,14; 4,10-12; 10,25.26; 14,11-15; 17,31; 20,21; 2პეტ1,1; 2,8; 1ინ.2,1; 4,14; 5,20; 2ინ.3 რომ.3,24-26; 9,5; 10,9-13; 1კორ.1,2.30; 8,5.6; 2კორ.5,10; 12,8.9 ფლპ.2,9-11 კოლ.1,15-17; 2,9; 1თეს.1,1; 2თეს.1,2; 1ტიმ.1,1; 6,15; 2ტიმ.4,1 ტიტ.2,13.14 ებრ.1,1-12; 8,1-6; 13,8 გმცხ.1,5-8.17; 2,8; 17,14; 19,10; 22,8.9.13

12. თაყვანისცემა, ლოცვა და მსახურება იესო ქრისტე - ღმერთისადმი ნეემ. 9,6 ფს.94,6; 96,7 ეს.42,8 მათ.4,10; 28,17 ინ.5,23; 20,28 საქ.7,59; 9,14.21; 10,25.26 რომ.1,25; 1კორ.1,2 კოლ.3,23.24; 1თეს.3,11; 2თეს.2,16.17; 1ტიმ.1,2 ებრ.1,6.7 გმცხ.1,17; 5,13; 19,10; 22,8.9

13. სულიწმიდა გვასწავლის, შეგვაგონებს, წარგვმართავს ეს.40,13.14 იოვ.2,28 მათ.3,11 ლუკ.12,12 ინ.14,16.17.26; 16,13.14 საქ.2,17; 9,29; 16,6; 20,22.23; 21,11; 28,25 რომ.8,9.16.26.27; 1კორ.2,9-14; 2კორ.3,17.18 ეფ.3,16; 4,30 ებრ.3,7-9; 10,15.16

14. სულიწმიდა - ღმერთი ეს.48,16; 63,10 ლუკ.1,35 ინ.3.8; 4,24; 5,3.4; 13,2; 15,28 საქ.28,25 რომ.8,9.11 ეფ.4,30

15. სამება, თუ გვწამს, ჩვენშია ინ.14,27 ეფ.4,6 კოლ.1,27