აბიათარი


საკვანძო მუხლები:

1მეფეთა 22 : 20 ; 1მეფეთა 23 : 6 ; 2მეფეთა 15 : 24 ; 3მეფეთა 1 : 7 ; 3მეფეთა 2 : 26 ; მარკოზი 2 : 26 ;
1.8.70 აბიათარი

(მამა აღმატებისა)

- საულის ბრძანებით ნობში მღვდლების დახოცვისას ერთადერთი გადარჩა და გაიქცა დავითთან 1მფ.22,20-23

- თან წამოიღო ეფოდი 1მფ.23,6

- დარჩა დავითის ერთგული აბესალომის აჯანყების დროს 2მფ.15,24-29

- შეატყობინა დავითს ახიტოფელის გეგმის შესახებ 2მფ.15,35.36

- მხარი დაუჭირა ადონიას შეთქმულებას 3მფ.1,7.25

- გადააყენა მღვდლობიდან სოლომონმა 3მფ.2,26.27.35

- მოიხსენიებს მას ქრისტე მარ.2,26