აბესალომი


საკვანძო მუხლები:

2მეფეთა 3 : 3 ; 2მეფეთა 13 : 20 ; 2მეფეთა 14 : 1 ; 2მეფეთა 15 : 1 ; 2მეფეთა 16 : 20 ; 2მეფეთა 17 : 5 ; 2მეფეთა 18 : 9 ; 2მეფეთა 19 : 1 ; 3მეფეთა 2 : 7 ;
1.9.19 აბესალომი

(მშვიდობის მამა)

- დავითის ძე მაყაქასგან 2მფ.3,3

- სილამაზით ნაქები, თხემით ტერფამდე უნაკლო 2მფ.14,25

- შეიკედლა გაუბედურებული და 2მფ.13,20

- შეიძულა თამარის შეურაცხყოფისთვის ამნონი 2მფ.13,22

- მოაკვლევინა იგი მსახურებს 2მფ.13,28.29.32

- გაიქცა დავითისგან 2მფ.18,34.37-39

- მობრუნდა იოაბის მცდელობით 2მფ.14,1.21-24

- შეეძინა 3 ვაჟი და 1 ასული 2მფ.14,27

- შეურიგდა დავითს 2მფ.14,28-33

- პირფერობით მოიგო ხალხის გული 2მფ.15,1-6

- მოაწყო შეთქმულება დავითის წინააღმდეგ 2მფ.15,7-12

- იოაბი არ მიემხრო აბესალომს 3მფ.2,28

- შეიჭრა იერუსალიმში და დავითის სახლი განერიდა მას 2მფ.15,13-29; 3მფ.2,7

- დავითი აგზავნის მასთან მზირად თავის ერთგულ ხუშაის 2მფ.15,34.37

- აბესალომმა მიიღო ახითოფელის თათბირი 2მფ.16,20-23

- ხუშაის თათბირი ამჯობინა ახითოფელისას 2მფ.17,5-14

- ხუშაი ატყობინებს დავითს ვითარებას აბესალომთან 2მფ.17,15-22

- აბესალომმა შეაგროვა ჯარი დავითის წინააღმდეგ 2მფ.17,24-26

- თმებით ხეზე დაკიდებული მოკლა იოაბმა 2მფ.18,9-15

- ისრაელიანებმა მისი გვამი ჩააგდეს ორმოში და ზედ ქვების სვეტი აღმართეს 2მფ.18,17.18

- დაიტირა დავითმა 2მფ.18,19-33; 19,1-5

- იოაბმა უსაყვედურა გლოვა მოღალატეზე 2მფ.19,6-8

- აბესალომის სიკვდილმა გააერთიანა ისრაელი დავითის გარშემო 2მფ.19,9-15