აბელი


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 4 : 2 ; დაბადება 50 : 11 ; მსაჯულნი 7 : 22 ; 1მეფეთა 18 : 19 ; 2მეფეთა 20 : 14 ; 3მეფეთა 4 : 12 ; 3მეფეთა 19 : 16 ; 2ნეშტთა 16 : 4 ; მათე 23 : 35 ; ებრაელთა 12 : 24 ;
1.8.67 აბელი Авель

(სუნთქვა)

- ადამის მეორე ძე დაბ.4,2
- პირველი მწყემსი დაბ.4,2
- მის მიერ მირთმეული მსხვერპლი სათნო იყო ღმერთისთვის დაბ.4,4
- კაენს სძულდა და მოკლა იგი დაბ.4,8
- პირველი წამებული რწმენის კაცი მათ.23,35
- ქრისტეს სისხლი აბელის სისხლზე უკეთ მეტყველებს ებრ.12,24
- აბელის ადგილი ადამის ოჯახში დაიკავა შეთმა დაბ.4,25

- აბელის სახელთან იყო დაკავშირებული რამდენიმე ადგილისა და ქალაქის სახელწოდება:

1. აბელ-მიცრაიმი (ეგვიპტელთა გლოვა), ადგილი იორდანეს აღმოსავლეთით, სადაც ისრაელმა დაიტირა იაკობი დაბ.50,11

2. აბელმექოლი (აბელმეხოლა, მექოლა)
- ადგილი, საითაც გაიქცნენ მიდიელები მსაჯ.7,22; 3მფ.4,12
- ქალაქი, სადაც ცხოვრობდა ყადრიელი 1მფ.18,19
- ელისეს სამშობლო 3მფ.19,16

3. შებაყის მიერ დაპყრობილი ქალაქი 2მფ.20,14.18

4. აბელბეთმაყაქა, ქალაქი ჩრდილოეთ პალესტინაში 2მფ.20,15
- ამ ქალაქს სხვა სახელითაც მოიხსენიებდნენ - აბელმაიმი 2ნეშ.16,4