ყაბდონი


საკვანძო მუხლები:

იესო ნავეს ძე 21 : 30 ; მსაჯულნი 12 : 13 ; 1ნეშტთა 6 : 59 ; 1ნეშტთა 8 : 23 ; 1ნეშტთა 9 : 36 ; 2ნეშტთა 34 : 20 ;
1.8.66 ყაბდონი (აბდონი, აბოდონ, Авдон)

(მონურად მორჩილი)

1. იყო ისრაელის მსაჯული, პირყათონელი მსაჯ.12,13-15

2. იყო აშერის ტომელი 1ნეშ.6,59

3. იყო ბენიამინელი, იერუსალიმის მცხოვრები 1ნეშ.8,23

4. იყო გიბყონში მცხოვრები 1ნეშ.8,30; 9,36

5. მეფე იოშიაჰუს გაგზავნილთაგან ერთერთი 2ნეშ.34,20

6. ამ სახელწოდების იყო აგრეთვე ლევიანთა ერთერთი ქალაქი, კაცის უნებლიე მკვლელთა თავშესაფარი იესნ.21,30