ქრისტე - თავი ყოველი მთავრობისა და ხელმწიფებისა


საკვანძო მუხლები:

დანიელი 7 : 27 ; მათე 25 : 31 ; 1პეტრე 3 : 22 ; ეფესელთა 1 : 21 ; ფილიპელთა 2 : 9 ; კოლასელთა 1 : 16 ; კოლასელთა 2 : 10 ; ებრაელთა 1 : 4 ;
2. 3.51. ქრისტე - თავი ყოველი მთავრობისა და ხელმწიფებისა 

დან. 7,27 მათ. 25,31; 1პეტ. 3,22 ეფ. 1,[21] ფლპ. 2,9-11 კოლ. 1,16; 2,10 ებრ.1,[4].9

ბიბლიის მუხლები

დანიელი 7
27. მეფობა, ხელმწიფება და ცისქვეშეთის ყველა სამეფოს დიდება უზენაესის ერს მიეცემა. მისი სამეფო საუკუნო სამეფო იქნება და ყველა ხელმწიფე მისი მსახური და მორჩილი იქნება.

მათე 25
31. და როდესაც მოვა ძე კაცისა თავისი დიდებით და ყველა წმიდა ანგელოზი მასთან ერთად, მაშინ დაჯდება იგი თავისი დიდების ტახტზე.

1პეტრე 3
22. რომელიც ცად ამაღლების შემდეგ დაჯდა მამის მარჯვნივ და დაემორჩილნენ მას ანგელოზნი, ხელმწიფებანი და ძალნი. 

ეფესელთა 1
21. ყველა მთავრობასა თუ ხელმწიფებაზე, ყველა ძალსა თუ უფლებაზე, ყველა იმ სახელზე მაღლა, სახელად რომ ითქმის არა მარტო ამ საწუთროში, არამედ მომავალშიც;

ფილიპელთა 2
9. ამიტომაც აღამაღლა იგი ღმერთმა და ყველა სახელზე უზენაესი სახელი მისცა,
10. რათა იესოს სახელის წინაშე მოიდრიკოს ყოველი მუხლი, ზეცისაც, ქვეყნისაც და ქვესკნელისაც,
11. და ყველა ენამ აღიაროს, რომ იესო ქრისტე არის უფალი, სადიდებლად ღვთის და მამისა.

კოლასელთა 1
16. რადგანაც მასში შეიქმნა ყოველი, მიწიერიც და ზეციერიც; ხილული თუ უხილავი, საყდარნი თუ უფლებანი, მთავრობანი თუ ხელმწიფებანი - ყველაფერი მის მიერ და მისთვის შეიქმნა. 

კოლასელთა 2
10. და თქვენც სავსენი ხართ მასში, ვინც არის თავი ყოველი მთავრობისა და ხელმწიფებისა.

ებრაელთა 1
4. ანგელოზებზე იმდენადვე უზენაესი, რამდენადაც მათზე უდიადესი დაიმკვიდრა სახელი. =2.3.51.
9. „შეიყვარე სიმართლე და მოიძულე ურჯულოება, ამიტომაც გცხო ღმერთმა, შენმა ღმერთმა სიხარულის ზეთი უფრო უხვად, ვიდრე შენს თანაზიართ“.