ყაბედ-ნეგო


საკვანძო მუხლები:

დანიელი 1 : 7 ; დანიელი 2 : 49 ; დანიელი 3 : 12 ;
1.8.64 ყაბედ-ნეგო (აბედნაქო, აბედნეგო, Авденаго)

ნეგოს მსახური (მონა)

- იუდეველი ტყვისთვის, ყაზარიასთვის შერქმეული სახელი ბაბილონის მეფის ნაბუქოდონოსორის საჭურისუხუცესისგან დან.1,7

- დაწინაურდა მეფის კარზე ქვეყნის საქმეების განმგებლად დან.2,49

- იქნა ბრალდებული მეფისადმი დაუმორჩილებლობაში - თაყვანი არ სცა მის კერპებს დან.3,12

- ღმერთმა იხსნა გახურებული ღუმელისგან დან.3,13-27

- უფრო მეტად დაწინაურდა მეფის კარზე დან.3,28-30