ყაველები


საკვანძო მუხლები:

4მეფეთა 17 : 24 ; ეზრა 4 : 10 ; ესაია 36 : 19 ; 2ეზრა 5 : 1 ;
1.2.61 ყაველები (აველები, იაელები, ყავიმელები, авийцы)

- აშურის (ასირიის) ქალაქ ყავადან აყრილი ხალხი სამარიაში ჩაასახლა ისრაელიანთა ნაცვლად აშურის მეფემ 4მფ.17,24

- თაყვანს სცემდნენ ნიბხაზს და თართაკს 4მფ.17,[31} ეს.36,19

- დაბეზღების წერილი მისწერეს ართახშაშთას, სპარსეთის მეფეს სხვა ხალხებთან ერთად იუდაელთა წინააღმდეგ ეზრ.4,10

- მათგან ზოგიერთებმა ირწმუნა ისრაელის ღმერთი და თაყვანს სცემდა მას 2ეზრ.5,66