ფსალმუნები თავი 133

1 . გალობა აღსავალთა. აჰა, ადიდეთ უფალი, ყოველნო მსახურნო უფლისა, რომელნიც უფლის სახლში დგახართ ღამღამობით.

2 . ზეაღაპყარით თქვენი ხელი სიწმიდისაკენ და აკურთხეთ უფალი.

3 . გაკურთხოს სიონიდან უფალმა, ცისა და ქვეყნის შემოქმედმა.