ფსალმუნები თავი 120

1 . გალობა აღსავალთა. მივაპყრობ თვალებს მთებს: საიდან მოვა ჩემი შეწევნა?

2 . ჩემი შეწევნა უფლისგანაა, რომელმაც შეჰქმნა ცა და ქვეყანა.

3 . არ წააბორძიკებს შენს ფეხს; არ წათვლემს დამცველი შენი.

4 . აჰა, არ წათვლემს და არ დაიძინებს მცველი ისრაელისა.

5 . უფალია შენი მცველი; უფალი, შენი მფარველი - შენი მარჯვენის გვერდით.

6 . დღისით მზე არ გავნებს და ღამით მთვარე.

7 . უფალი დაგიცავს ყოველგვარი ბოროტისაგან, დაიცავს შენს სულს;

8 . უფალი დაიცავს შენს წასვლას და მოსვლას ამიერიდან და უკუნისამდე.