ფსალმუნები თავი 117

1 . ადიდეთ უფალი, რადგან კეთილია, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.

2 . იტყვის ახლა ისრაელი: მართლაც უკუნისამდეა წყალობა მისი.

3 . იტყვის ახლა სახლი აარონისა: მართლაც უკუნისამდეა წყალობა მისი.

4 . იტყვიან ახლა მოშიშნი უფლისა: მართლაც უკუნასამდეა წყალობა მისი.

5 . სივიწროვიდან ვუხმობდი უფალს, სიფართოვით მიპასუხა უფალმა.

6 . უფალი ჩემთან არის - არ მეშინია, რას მიზამს კაცი?

7 . უფალი ჩემთან არის შემწედ და მე ვიხილავ ჩემს მტრებს.

8 . უკეთესია დაყრდნობა უფალზე, ვიდრე დაიმედება ადამიანზე.

9 . უკეთესია დაყრდნობა უფალზე, ვიდრე დაიმედება მთავრებზე.

10 . ხალხნი ყოველნი გარს შემომერტყნენ - უფლის სახელით მართლაც ამოვწყვეტ მათ.

11 . გარს შემომერტყნენ და გარემომიცვეს - უფლის სახელით მართლაც ამოვწყვეტ მათ.

12 . გარს შემომერტყნენ ფუტკრებივით; ჩაქრნენ, ვითარცა ცეცხლი ძეძვისა - უფლის სახელით მართლაც ამოვწყვეტ მათ.

13 . დაძგერებით მკრეს ხელი ძირს დასაცემად და უფალი შემეწია მე.

14 . ჩემი ძალა და სიმღერაა უფალი და ის იქნება ჩემი მშველელი.

15 . ხმა სიმღერისა და შეწევნისა წმიდათა კარვებში: უფლის მარჯვენა მქმნელია ძალის.

16 . უფლის მარჯვენა მომაღლებულია, უფლის მარჯვენა მქმნელია ძალის.

17 . არ მოვკვდები, არამედ ვიცოცხლებ და ვილაპარაკებ უფლის საქმეებზე.

18 . დასჯით დამსაჯა უფალმა, სიკვდილს კი არ მიმცა.

19 . გამიღეთ ბჭენი სიმართლისა, შევალ მათ წიაღ, ვადიდებ უფალს,

20 . ეს არის კარიბჭე უფლისა, წმიდანები შევლენ შიგ.

21 . გადიდებ შენ, რადგან მიპასუხე და გახდი ჩემი მშველელი.

22 . ქვა, დაწუნებული მშენებლების მიერ, თავკიდური გხდა.

23 . უფლისაგან მოხდა ეს, საოცარია ის ჩვენს თვალში.

24 . ეს არის დღე, რომელიც ჰქმნა უფალმა, ვილხინოთ და ვიმხიარულოთ მასში.

25 . გევედრებით, უფალო, გვიშველე! გევედრებით, უფალო, გაგვიმარჯვე!

26 . კურთხეულია უფლის სახელით მომავალი; გაკურთხებთ უფლის ტაძრიდან.

27 . ღმერთია უფალი და გაგვინათებს ჩვენ; მიაბით მსხვერპლი საბელით სამსხვერპლოს რქებზე.

28 . ჩემი ღმერთი ხარ შენ და გადიდებ; ღმერთო ჩემო, ხოტბას შეგასხამ შენ.

29 . ადიდეთ უფალი, რადგან კეთილია, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.