იობი თავი 40

1 . მიუგო უფალმა იობს და უთხრა:

2 . „ნუთუ შეედავება შარიანი ყოვლადძლიერს? გამცეს პასუხი ღმერთის მამხილებელმა!”

3 . უპასუხა იობმა უფალს და უთხრა:

4 . „აჰა, არარაობა ვარ; რა გიპასუხო? პირზე ხელს ვიფარებ.

5 . ერთხელ ვთქვი და პასუხად აღარაფერს ვიტყვი, მეორეჯერაც და აღარაფერს დავუმატებ”.

6 . მიუგო უფალმა იობს გრიგალიდან და უთხრა:

7 . „წელზე სარტყელი შემოირტყი, როგორც კაცს შეჰფერის; შეგეკითხები და მიპასუხე:

8 . ნუთუ გააუქმებ ჩემს სამართალს, მე მამტყუნებ, რომ თავად გამართლდე?

9 . ან იქნებ ღვთის სადარი მკლავი გაქვს და მისი ხმით გრგვინვა შეგიძლია?

10 . აბა, მოიკაზმე დიდებითა და სიდიადით, ბრწყინვალება და შარავანდედი შეიმოსე.

11 . აბა, გადმოაფრქვიე შენი რისხვის მძვინვარება, დახედე ამაყებს და დაამდაბლე.

12 . დახედე ქედმაღალს და მოდრი­კე, ადგილზევე გათელე ბოროტეულნი.

13 . ერთიანად ჩამარხე მტვერში და დაფარულში დაატყვევე მათი სახე.

14 . მაშინ მეც ვაღიარებ, რომ საკუთარი მარჯვენა გიხსნის.

15 . აჰა, ბეჰემოთი, შენსავით ჩემი შექმნილია იგი, ხარივით ჭამს ბალახს.

16 . აჰა, მისი ძალა მის წელშია და მისი ღონე - მუცლის კუნთებში.

17 . კედარივით ხრის კუდს; გადაგრეხილი აქვს ბარძაყის ძარღვები.

18 . მისი ძვლები სპილენძის მილებია; სახსრები - რკინის წნელები.

19 . ის პირველია ღვთის ქმნილებათაგან, მხოლოდ მისი შემოქმედი თუ მიუახლოებს თავის მახვილს.

20 . რადგან ასაზრდოებენ მას მთები, სადაც ხარობს ყოველი ცხოველი ველისა.

21 . ლოტოსის ქვეშ წვება, ლერწმისა და ჭაობის საფარში.

22 . ლოტოსი იფარავს და ჩრდილს აძლევს მას, ღელის ტირიფებით არის გარემოცული.

23 . თუ აბობოქრდა მდინარე - არ დაფრთხება, მშვიდადაა, იორდანეც რომ მიასკდეს პირზე.

24 . სანამ თვალღიაა განა შეიპყრობს ვინმე ან კაუჭით ვინ გაუხვრეტს ცხვირს?