იობი თავი 13

1 . "აჰა, ეს ყოველივე იხილა ჩემმა თვალმა, ისმინა ჩემმა ყურმა და შეიგნო.

2 . რაც თქვენ იცით, მეც ვიცი, თქვენზე ნაკლები არა ვარ.

3 . მაინც დაველაპარაკებოდი ყოვლადძლიერს, სურვილი მაქვს, რომ ვიდავო მასთან!

4 . თქვენ კი სიცრუის მთხზველნი და უსარგებლო მკურნალნი ხართ!

5 . ნეტავ სულ დადუმდებოდეთ, ეს იქნებოდა თქვენთვის სიბრძნე.

6 . ისმინეთ, გთხოვთ, ჩემი თავისმართლება და შეისმინეთ სამდურავი ჩემი ბაგისა.

7 . ნუთუ ღვთისთვის ილაპარაკებთ უმართლოდ და მისი გულისთვის იტყვით სიცრუეს?

8 . მიკერძოებას გამოიჩენთ მის მიმართ? ღმერთს გამოესარჩლებით?

9 . კარგი იქნება, თქვენც რომ გამოგიკვლიოთ; მასაც ისე მოატყუებთ, როგორც კაცი კაცს ატყუებს?

10 . უცილობლად გაგკიცხავთ, მალულადაც რომ პირმოთნეობდეთ.

11 . ნუთუ მისი სიდიადე არ გაშინებთ და მისი შიშის ზარი არ დაგტყდომიათ თავზე?

12 . ნაცარივითაა თქვენი დარიგებანი და თიხასავით - საყრდენი თქვენი.

13 . დადუმდით ჩემ წინაშე, რათა ვილაპარაკო და მეწიოს, რაც იქნება.

14 . რისთვის მეკავოს ჩემი ხორცი კბილებით და სიცოცხლე ხელებით?

15 . აჰა, მკლავს, მაგრამ მაინც მას მივენდობი, და მაინც დავიცავ ჩემს გზებს მის წინაშე

16 . და ეს იქნება ხსნა ჩემთვის, რადგან უღმერთო კაცი ვერ მივა მის წინაშე. 17 გულდასმით მოისმინეთ ჩემი ნათქვამი და ყურად იღეთ ჩემი სიტყვა!

17 . გულდასმით მოისმინეთ ჩემი ნათქვამი და ყურად იღეთ ჩემი სიტყვა!

18 . აჰა, სამსჯავრო გავმართე და ვიცი, რომ გავმართლდები.

19 . შემომედავება ვინმე? მაშინ დავდუმდები და მოვკვდები!

20 . მხოლოდ ორ რამეს ნუ მიზამ და არ დავემალები შენს სახეს.

21 . შენი ხელი მომარიდე და შენმა შიშის ზარმა არ შემაძრწუნოს!

22 . მაშინ მომიხმე და გიპასუხებ; ან მათქმევინე და შენვე გამეცი პასუხი!

23 . რა უმართლობა მაქვს და რამდენი ცოდვა? მაუწყე ჩემი ურჩობა და ცოდვა!

24 . სახეს რად მიმალავ, რატომ მიმიჩნევ შენს მტრად?

25 . ნუთუ მომწყდარ ფოთოლს აფრთხობ და გამხმარ ჩალას დევნი?

26 . რადგან სიმწარეს წერ ჩემს წინააღმდეგ და ჩემი სიჭაბუკის ცოდვებს მაზღვევინებ.

27 . ხუნდებს მადებ ფეხებზე, უდარაჯებ ყველა ჩემს გზას და ფეხდაფეხ მომყვები!

28 . მე კი დამპალივით ვიხრწნები, ჩრჩილით შეჭმული სამოსელივით!