გამოსვლა თავი 39

1 . დაამზადეს საწესო შესამოსელი საწმიდარში სამსახურისთვის - ცისფერი, ძოწისფერი და მეწამული ქსოვილისგან და წმიდა შესამოსელი აჰარონისთვის, როგორც უბრძანა უფალმა მოსეს.

2 . დაამზადეს ეფოდი ოქროსგან, ცისფერი, ძოწისფერი, მეწამული და გრეხილი ბისონისგან.

3 . გამოჭედეს ოქროს ფურცლები და დაჭრეს ძაფებად, რათა ოსტატურად ჩაექსოვათ ცისფერ, ძოწისფერ, მეწამულ ქსოვილსა და ბისონს შორის.

4 . გაუკეთეს შემაერთებელი სამხრეები; ორივე ბოლოთი იყო შეერთებული.

5 . ოსტატურად ნახელავი სარტყელი კი, რომელიც ზედ ჰქონდა შემორტყმული, იმავე ნაკეთობისა იყო: ოქროსგან, ცისფერი, ძოწისფერი, მეწამული და გრეხილი ბისონისგან, როგორც უბრძანა უფალმა მოსეს.

6 . დაამუშავეს ონიქსის ქვები, ჩასვეს ოქროს ბუდეებში და საჭრეთელით ამოკვეთეს ისრაელის ძეთა სახელები.

7 . და განალაგა ისინი სამახსოვრო ქვებად ეფოდის სამხრეებზე ისრაელის ძეთათვის, როგორც უბრძანა უფალმა მოსეს.

8 . ოსტატურად გააკეთა სამკერდული, ეფოდის ნაკეთობის მსგავსად - ოქროსგან, ცისფერი, ძოწისფერი, მეწამული და გრეხილი ბისონისგან.

9 . ოთხკუთხედი იყო იგი; სამკერდული ორმაგი გააკეთეს - სიგრძით მტკაველი და სიგანით მტკაველი, ორმაგი.

10 . და ქვათა ოთხი მწკრივი ჩასვეს მასში. პირველი მწკრივი - ლალისა, ტოპაზისა და ბივრილისა;

11 . მეორე მწკრივი - ზურმუხტი, საფირონი და ალმასი.

12 . მესამე მწკრივი - იაგუნდი, აქატი და ამეთვისტო.

13 . მეოთხე მწკრივი - ქრიზოლითი, ონიქსი, იასპი; ოქროს ბუდეებში იყო ჩასმული.

14 . ისრაელიანთა სახელების მიხედვით იყო თვლები; თორმეტი ქვა მათი სახელების მიხედვით; მსგავსად საჭრეთელით ამოკვეთილისა, თითოეული თორმეტი შტოდან, თავისი სახელის მიხედვით.

15 . გაუკეთეს სამკერდულს დაწნული, გრეხილი ძეწკვები სუფთა ოქროსგან

16 . გააკეთეს ოქროს ორი ბუდე და ოქროს ორი რგოლი და მიამაგრეს ორივე რგოლი სამკერდულის ორთავე ბოლოზე.

17 . გაუყარეს ოქროს ორივე წნული რგოლებში სამკერდულის ბოლოებზე.

18 . ხოლო მეორე ბოლოებით წნულები ორ ბუდეს მიამაგრეს და ეფოდის სამხრეების წინ მოათავსეს.

19 . გააკეთეს ორი ოქროს რგოლი და მიამაგრეს სამკერდულის ორ კიდეს, იმ არშიაზე, რომელიც ეფოდის შიდა მხარეს არის მოქცეული.

20 . გააკეთეს ოქროს ორი რგოლი და მიამაგრეს ეფოდის ორივე სამხრეს ქვემოდან წინა მხარეს, ნაწიბურთან, ეფოდის ოსტატურად ნაქარგ სარტყელზე.

21 . ცისფერი ზონარით მიაბნიეს სამკერდულისა და ეფოდის რგოლები, რათა ეფოდის ოსტატურად ნაქარგ სარტყელზე ყოფილიყო და არ მოსცილდებოდა სამკერდული ეფოდს, როგორც უბრძანა უფალმა მოსეს.

22 . გააკეთა ეფოდის ნაქსოვი მოსასხამი, მთლიანად ცისფერი.

23 . შუაში თავის გასაყრელი ჰქონდა ამოჭრილი, ჯაჭვის პერანგის მსგავსად; ჭრილს ოსტატური არშია ჰქონდა ირგვლივ კიდეზე, რათა არ შემორღვეულიყო.

24 . მოსასხამის კალთებს ბროწეულები გაუკეთეს ცისფერი, ძოწისფერი და მეწამული გრეხილი ქსოვილისგან.

25 . გააკეთეს სუფთა ოქროს ეჟვნები და ჩამოჰკიდეს ეჟვნები ბროწეულთა შორის მოსასხამის კალთებს გარშემო;

26 . ეჟვანი და ბროწეული მოსასხამის კალთების გარშემო მსახურებისთვის, როგორც უბრძანა უფალმა მოსეს.

27 . დაუმზადეს აჰარონსა და მის ძეებს ოსტატურად ნაქსოვი ბისონის კვართები.

28 . ბისონის დოლბანდი, ბისონის თავსაბურველი და სელის შარვალი გრეხილი ბისონისგან.

29 . სარტყელი გრეხილი ბისონისა და ცისფერი, ძოწისფერი და მეწამული ქსოვილისგან, მქარგავის ნახელავი, როგორც უბრძანა უფალმა მოსეს.

30 . გაუკეთეს სუფთა ოქროს ფირფიტა, წმიდა გვირგვინი და ამოკვეთეს მასზე წარწერა: წმიდა უფლისათვის.

31 . მიამაგრეს მას ცისფერი ზონარი, რათა მიებნიათ იგი დოლბანდზე ზემოდან, როგორც უბრძანა უფალმა მოსეს.

32 . ასე დასრულდა საკრებულო კარვის ყოველი სამუშაო; ზუსტად ისე გააკეთეს ისრაელიანებმა ყველაფერი, როგორც უბრძანა უფალმა მოსეს.

33 . და მიიტანეს სავანე მოსესთან: კარავი და ყოველი მისი მოწყობილობა, მისი კაუჭები, ძელები, ძელაკები, სვეტები თავისი კვარცხლბეკებით,

34 . ვერძების ალისფერი ტყავებისა და მაჩვის ტყავების საბურველნი და კრეტსაბმელი;

35 . მოწმობის კიდობანი, მისი კეტები და თავსარქველი;

36 . მაგიდა, მთელი მისი მოწყობილობა და საწინაშეო პური;

37 . წმიდა სასანთლე თავისი ლამპრებით; გაწყობილი ლამპრები მთელი მათი მოწყობილობით და ზეთი გასანათებლად.

38 . ოქროს სამსხვერპლო, საცხებელი ზეთი, კეთილსურნელოვანი საკმეველი და ფარდა კარვის შესასვლელისთვის;

39 . სპილენძის სამსხვერპლო თავისი სპილენძის ბადით, მისი კეტები და ყოველი მისი მოწყობილობა, საბანელი თავისი კვარცხლბეკით.

40 . ეზოს ფარდები, მისი სვეტები თავისი კვარცხლბეკებით და ეზოს კარიბჭის ფარდები, თავისი თოკებითა და პალოებით; ყოველი მოწყობილობა სავანეში მსახურებისთვის, საკრებულო კარვისთვის.

41 . საწესო შესამოსელი წმიდაში სამსახურებლად, აჰარონ მღვდლის წმიდა შესამოსელი, მისი ძეების შესამოსელი, მღვდლობის გასაწევად.

42 . ყველაფერი ისე გააკეთეს ისრაელის შვილებმა, როგორც ნაბრძანები ჰქონდა უფალს მოსესთვის.

43 . იხილა მოსემ ყოველი საქმე და, აჰა, გაუკეთებიათ ყველაფერი; როგორც ნაბრძანები ჰქონდა უფალს, ისე გაუკეთებიათ. და აკურთხა ისინი მოსემ.