გამოსვლა თავი 37

1 . გააკეთა ბეცალელმა კიდობანი აკაციისგან; ორნახევარი წყრთა იყო მისი სიგრძე, ერთნახევარი წყრთა - სიგანე და ერთნახევარი წყრთა - სიმაღლე.

2 . შიგნიდან და გარედან ხალასი ოქროთი მოჭედა და ირგვლივ ოქროს გვირგვინი შემოავლო.

3 . ოქროს ოთხი რგოლი ჩამოასხა მისი ოთხივე კუთხისთვის: ორი რგოლი ერთ მხარეზე და ორი რგოლი მეორე მხარეზე.

4 . დაამზადა კეტები აკაციისგან და ოქროთი მოჭედა.

5 . გაუყარა კეტები რგოლებში კიდობნის გვერდებზე, კიდობნის სატარებლად.

6 . გააკეთა სარქველი წმიდა ოქროსგან, ორნახევარი წყრთა იყო მისი სიგრძე და ერთნახევარი წყრთა - სიგანე.

7 . გააკეთა ოქროს ორი ჭედური ქერუბი სარქვლის ორივე ბოლოსთვის:

8 . ერთი ქერუბი ერთი კიდესთვის და მეორე ქერუბი მეორე კიდესთვის; სარქველი და ქერუბები ორივე ბოლოზე ერთ მთლიან ნაკეთობად გამოჭედა.

9 . ფრთებაზიდულნი იყვნენ ქერუბები, ფრთებით ფარავდნენ სარქველს და სახით ერთმანეთისაკენ იყვნენ მიქცეულნი; სარქველს დაჰყურებდნენ მათი სახეები.

10 . გააკეთა მაგიდა აკაციისგან: ორი წყრთა იყო მისი სიგრძე, წყრთა - სიგანე და ერთნახევარი წყრთა - სიმაღლე.

11 . მოაპირკეთა ხალასი ოქროთი და ოქროს გვირგვინი შემოავლო ირგვლივ.

12 . გაუკეთა ირგვლივ მტკაველის სიგანის ჯებირი და ზედ ოქროს გვირგვინი შემოავლო.

13 . ჩამოასხა მისთვის ოთხი ოქროს რგოლი და მიამაგრა ოთხივე კუთხეში, ოთხ ფეხთან.

14 . ჯებირთან ახლოს კეტების გასაყრელი რგოლები იყო, მაგიდის სატარებლად.

15 . გააკეთა კეტები აკაციისგან და ოქროთი მოჭედა, მაგიდის სატარებლად.

16 . ჭურჭელი დაამზადა მაგიდაზე დასადებად ხალასი ოქროსგან - ლანგრები, ფიალები, ტოლჩები და ჯამები.

17 . გააკეთა სასანთლე სუფთა ოქროსგან, ნაჭედი იყო იგი - მისი ღერო, ტოტები, თასები, კვირტები და ყვავილები.

18 . ექვსი ტოტი გამოდიოდა სასანთლეს გვერდებიდან - სამი ერთი გვერდიდან და სამიც მეორე გვერდიდან;

19 . სამი ნუშისებრი თასი, კვირტი და ყვავილი ერთ ტოტზე და სამი ნუშისებრი თასი, კვირტი და ყვავილი მეორე ტოტზე; სასანთლის ექვსივე ტოტზე ერთნაირად.

20 . სასანთლეზე ოთხი ნუშისებრი თასი, კვირტები და ყვავილები იყო.

21 . ერთი კვირტი ორი ტოტის ქვეშ, კიდევ ერთი კვირტი ორი ტოტის ქვეშ და კიდევ ერთი კვირტი ორი ტოტის ქვეშ. სასანთლიდან გამომავალი ექვსივე ტოტისთვის.

22 . კვირტებიც და ტოტებიც მისგანვე იყო ნაკეთები, მთლიანად ხალასი ოქროს ერთიანი ჭედურობა იყო.

23 . გაუკეთა წმიდა ოქროს შვიდი ლამპარი თავისი მაშებითა და აქანდაზებით.

24 . ისიც და მისი ხელსაწყოებიც ერთი ტალანტი წმიდა ოქროსგან გააკეთა.

25 . დაამზადა საკმევლის ოთხკუთხედი სამსხვერპლო აკაციისგან: წყრთა იყო მისი სიგრძე, წყრთა - სიგანე და ორი წყრთა - სიმაღლე; მისგანვე გამოდიოდა მისი რქები.

26 . მოჭედა იგი წმიდა ოქროთი: მისი სახურავი, გარშემო კედლები და რქები; ირგვლივ კი ოქროს გვირგვინი შემოავლო.

27 . გვირგვინის ქვემოთ ოქროს ორი რგოლი მიამაგრა, ორივე ფერდზე, ორთავე გვერდზე, კეტების გასაყრელად, სამსხვერპლოს სატარებლად.

28 . დაამზადა კეტები აკაციისგან და ოქროთი მოჭედა.

29 . და დაამზადა წმიდა ზეთის საცხებელი და მენელსაცხებლის ოსტატობით შეზავებული სურნელოვანი სუფთა საკმეველი.