ლევიანნი თავი 1

1 . მოუხმო უფალმა მოსეს და ელაპარაკა მას საკრებულო კარვიდან:

2 . "ელაპარაკე ისრაელის შვილებს და უთხარი: თუ ვინმე თქვენ შორის შესწირავს უფალს, იყოს თქვენი მსხვერპლი პირუტყვი, მსხვილფეხასა და წვრილფეხასაგან.

3 . თუ სრულადდასაწველია მისი მსხვერპლი, მაშინ შესწიროს უნაკლო მოზვერი მსხვილფეხა საქონლიდან; საკრებულო კარვის

4 . თავზე დაადოს ხელი სრულადდასაწველს და მიღებული იქნება მსხვერპლი მის ცოდვათა გამოსასყიდად.

5 . დაკლას მოზვერი უფლის წინაშე და შესწირონ აჰარონის ძეებმა, მღვდლებმა, და აპკურონ სისხლი სამსხვერპლოს ირგვლივ, რომელიც საკრებულოს კარვის შესასვლელთანაა.

6 . გაატყაოს სრულადდასაწველი მსხვერპლი და ნაწილებად დაჭრას.

7 . დაანთონ აჰარონ მღვდლის ძეებმა ცეცხლი სამსხვერპლოზე და დააწყონ ცეცხლზე შეშა.

8 . და განალაგონ აჰარონის ძეებმა, მღვდლებმა, ეს ნაწილები, თავი და ქონი შეშაზე, რომელიც ცეცხლზეა, სამსხვერპლოზე.

9 . მისი შიგნეული და წვივები წყლით გარეცხოს; სამსხვერპლოზე დაწვას მღვდელმა ყველაფერი: სრულადდასაწველია ეს, საცეცხლოა, კეთილსურნელებაა უფლისთვის.

10 . თუ ფარიდან იქნება მისი სრულადდასაწველი შესაწირი, ცხვარი ან თხა, შესწიროს უნაკლო მამალი.

11 . დაკლას იგი სამსხვერპლოს ჩრდილო მხარეს უფლის წინაშე და მოაპკურონ აჰარონის ძეებმა, მღვდლებმა, მისი სისხლი სამსხვერპლოს ირგვლივ.

12 . დაჭრას იგი ნაწილებად და დააწყონ აჰარონის ძეებმა, მღვდლებმა, ეს ნაწილები თავიანად და ქონიანად შეშაზე, რომელიც ცეცხლზეა, სამსხვერპლოზე.

13 . შიგნეული და წვივები წყლით გარეცხოს; და დაწვას მღვდელმა ყველაფერი სამსხვერპლოზე: სრულადდასაწველია ეს, საცეცხლოა, კეთილსურნელებაა უფლისთვის.

14 . თუ უფლისთვის სრულადდასაწველი მსხვერპლი ფრინველი იქნება, მაშინ შესწიროს გვრიტი ან მტრედის ხუნდები.

15 . მოიტანოს იგი მღვდელმა სამსხვერპლოსთან, თავი წარკვეთოს და დაწვას სამსხვერპლოზე; მისი სისხლი კი სამსხვერპლოს კედელს მიაწუროს;

16 . მოაცალოს ჩიჩახვი ბუმბულიანად და დააგდოს სამსხვერპლოსთან, აღმოსავლეთით, ნაცრის ადგილზე.

17 . გადაუმტვრიოს ფრთები, ოღონდ არ გააცალოს და დაწვას იგი მღვდელმა სამსხვერპლოზე, შეშაზე, რომელიც ცეცხლზეა; სრულადდასაწველია, საცეცხლოა, კეთილსურნელებაა უფლისთვის.