ბიბლია biblia

მთელი წერილი ღვთივსულიერია და სასარგებლო სასწავლებლად, სამხილებლად, გამოსასწორებლად და დასარიგებლად სიმართლეში, რათა მზად იყოს ღვთის კაცი და აღჭურვილი ყოველი კეთილი საქმისთვის.
2 ტიმოთე 3,16.17