ბიბლია biblia

მთელი წერილი ღვთივსულიერია და სასარგებლო სასწავლებლად, სამხილებლად, გამოსასწორებლად და დასარიგებლად სიმართლეში, რათა მზად იყოს ღვთის კაცი და აღჭურვილი ყოველი კეთილი საქმისთვის.
2 ტიმოთე 3,16.17

                                      /      /      /      /       /     /      /      /   ი   /   კ   /  ლ  /  მ (1)  /  მ (2)  /  ნ  / ო,  პ,  ჟ,  რ  /    /  ტ,  უ,  ფ  /  ქ,  ღ  /  ყ,  შ,  ჩ,  ც  /  ძ,  წ,  ჭ  /ხ,  ჯ,  ჰ /